ABAAV Argeș – 5 posturi scoase la concurs

46

A.N.”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, cu sediul în Piteşti, Calea Câmpulung, nr.6-8, organizează, conform HG 286/2011 modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014,  pe data de 16.09.2019 concurs  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post contractual vacant:

 1. 1 post de chimist – Serviciul Avize Autorizații   – sediu ABA Argeș Vedea
 2. 1 post de electrician – Formația SP Clucereasa – SGA Argeș
 3. 1 post de inginer – Comp. Dispecerat – SGA Ilfov București
 4. 1 post de biolog – Laborator Calitatea Apelor – SGA Ilfov București
 5. 1 post de inspector de specialitate în GA – Inspecția Apelor – SHI Văcărești

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii :

pentru  poziția 1:

– studii: studii superioare tehnice de profil : chimie

– vechime : fără vechime;

pentru  poziția 2:

– studii: studii medii și calificare în meseria de electrician

– vechime : experiență minimă în domeniu de 3 ani

pentru  poziția 3:

– studii: studii superioare de lungă durată în domeniile: hidrotehnică și construcții

– vechime : vechime de minim 5 ani in specialitate

pentru  poziția 4:

– studii: studii superioare, absolvent Facultatea de Biologie, specializare biologie

– vechime : experiență relevantă în domeniu, minim 6 luni

pentru  poziția 5:

– studii: studii superioare în domeniul: hidrotehnică, energetică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, hidrologie, geodezie, științele mediului

– vechime : vechime în specialitate minim 5 ani

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs/examen,
 • copie după carte de identitate,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 • adeverinţă de la medicul de familie,
 • cazier judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil  cu funcția pentru care candidează , cu  obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe  a concursului;
 • curriculum vitae,
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

pentru poziția 1

– probă scrisă:  data de  16.09.2019 ora 10,00 la sediu A.B.A. Argeș Vedea

– interviu:  data de 20.09.2019 ora 13,00 la sediu A.B.A. Argeș Vedea

pentru poziția 2

– probă scrisă:  data de  16.09.2019 ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești  nr. 11 – jud. Argeș

– interviu:  data de 20.09.2019 ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești  nr. 11 – jud. Argeș

pentru poziția 3

– probă scrisă:  data de  16.09.2019 ora 10,00 la sediu S.G.A. Ilfov București – Splaiul   Independenței nr. 294, sector 6 – București

– interviu:  data de 20.09.2019 ora 10,00 la sediu S.G.A. Ilfov București – Splaiul   Independenței nr. 294, sector 6 – București

pentru poziția 4

– probă scrisă:  data de  16.09.2019 ora 11,00 la sediu S.G.A. Ilfov București – Splaiul   Independenței nr. 294, sector 6 – București

– interviu:  data de 20.09.2019 ora 11,00 la sediu S.G.A. Ilfov București – Splaiul   Independenței nr. 294, sector 6 – București

pentru poziția 5

– probă scrisă:  data de  16.09.2019 ora 10,00 la sediu S.H.I. Văcărești  – com. Văcărești – jud. Dâmbovița

– interviu:  data de 20.09.2019 ora 10,00 la sediu S.H.I. Văcărești  – com. Văcărești – jud. Dâmbovița

Atribuţiile postului, tematica și bibliografia se găsesc la sediu şi pe site-ul A.B.A. Argeş – Vedea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III – a la sediu  Administraţiei  Bazinale de Apă Argeş – Vedea .  Data limita este de 09.09.2019 ora 16,00

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa  la serviciul R.U.R.P.A. al  A.B.A. Argeş-Vedea telefon 0248223449 int.115