ABAAV Argeș angajează!

DISTRIBUIȚI
control, apele_romane, ministerul_mediului, ABAAV, arges

A.N.”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, cu sediul în Piteşti, Calea Câmpulung, nr.6-8, organizează, conform HG 286/2011 modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014,  pe data de  09.08.2018 concurs  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:

 1. 2 posturi de  agent hidrotehnic   – Formația C.A. Topoloveni  – S.G.A. Argeș;
 2. 1 post de agent hidrotehnic – Formația C.A. Găești – S.G.A. Argeș

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii :

 • pentru poziția 1
 1. studii: minim învățământ obligatoriu, certificat de  calificare în meseria de agent

hidrotehnic,

 1. vechime : fără vechime
 • pentru poziția 2
 • studii: minim învățământ obligatoriu, certificat de  calificare în meseria de agent

hidrotehnic,

 • vechime : fără vechime

 Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs/examen,
 • copie după carte de identitate,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 • adeverinţă de la medicul de familie,
 • cazier judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil  cu funcția pentru care candidează , cu  obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe  a concursului;
 • curriculum vitae,
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • pentru poziția 1

probă scrisă: data de 09.08.2018 ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești

 1. 11, oraș Ștefănesti – jud. Argeș

interviu:       data  de  16.08.2018 ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești

 1. 11, oraș Ștefănesti – jud. Argeș
 • pentru poziția 2

probă scrisă: data de 09.08.2018 ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești

 1. 11, oraș Ștefănesti – jud. Argeș

interviu:       data  de  16.08.2018 ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești

 1. 11, oraș Ștefănesti – jud. Argeș

 

Atribuţiile posturilor, tematica și bibliografia se găsesc la sediu şi pe site-ul A.B.A. Argeş – Vedea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III – a la sediu  Administraţiei  Bazinale de Apă Argeş – Vedea .  Data limita este de 02.08.2018 ora 16,00

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa  la serviciul R.U.R.P.A. al  A.B.A. Argeş-Vedea telefon

0248223449 int.115 .