ABAAV Argeș angajează inginer și electrician

4

A.N.”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, cu sediul în Piteşti, Calea Câmpulung, nr.6-8, organizează, conform HG 286/2011 modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014,  pe data de 28.05.2019 concurs  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor  posturi contractual vacante:

 1. 1 post de inginer – serviciul PIUI  – sediu ABA Argeș Vedea
 2. 1 post de electrician – formația Baraj SP Clucereasa – SH Mărăcineni –  SGA Argeș

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii :

pentru  poziția 1:

– studii: superioare tehnice: de lungă durată, cu licență, profil/specializare:construcții civile și industriale, mecanic;

– vechime : vechimie în specialitate de minim 4 ani.

pentru  poziția 2:

– studii: studii medii sau școală profesională și calificarea în meseria electrician;

– vechime : minim 5 ani în meserie.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs/examen,
 • copie după carte de identitate,
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 • adeverinţă de la medicul de familie,
 • cazier judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil  cu funcția pentru care candidează , cu  obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe  a concursului;
 • curriculum vitae,
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

pentru poziția 1

 • probă scrisă: data de 05.2019 ora 10,00 la sediu A.B.A. Argeș Vedea
 • interviu: data de   06.2019 ora 10,00 la sediu A.B.A. Argeș Vedea

pentru poziția 2

–     probă scrisă:    data de  28.05.2019  ora 10,00 la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești nr. 11 – jud. Argeș

–     interviu:        data de  03.06.2019  ora 10,00  la sediu S.G.A. Argeș – str. Enculești  nr. 11 – jud. Argeș

Atribuţiile postului, tematica și bibliografia se găsesc la sediu şi pe site-ul A.B.A. Argeş – Vedea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III – a la sediu  Administraţiei  Bazinale de Apă Argeş – Vedea .  Data limita este de 21.05.2019 ora 16,00

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa  la serviciul R.U.R.P.A. al  A.B.A. Argeş-Vedea telefon 0248223449 int.115