ABAAV Argeș – Informare situație hidrologică 4 iunie

În intervalul 3-4 iunie 2019 în bazinul hidrografic Argeș – Vedea au căzut noi cantități mari de precipitații, care au dus la depășirea pragului critic la următoarele stații hidrometrice:

SH Vulturești r. Argeșel              17.8 l/mp         1 h 40 min

SH Berevoiesti     r. Bratia               16.2 l/mp         2h 40 min

SH Ciumești  r. Râul Doamnei         20.6 l/mp   1 h 40 min

SH Buzesti         r. Vedea                21.0 l/mp              20 min

Din cauza precipitațiilor abundente s-au produs scurgeri importante pe versanți și au fost reactivați torenți, apa acumulându-se în zonele joase.

La nivelul ABA Argeș- Vedea este activat Centrul Operativ pentru Situatii de Urgență menținându-se măsurile permanenței personalului de tură și operativ la sediile ABAAV, SGA si SHI și a colectarii datelor de la stațiile hidrometrice în ritm dublat. Se continuă monitorizare cursurilor de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare și intervenţia cu utilajele din dotare acolo unde situația o impune. Prin Sistemele de Gospodărire a Apelor au fost luate măsuri de:

Distribuie prietenilor
  • supraveghere a tuturor echipamentelor hidromecanice ale barajelor, stațiilor de pompare, nodurilor hidrotehnice din administrare astfel încât acestea să fie funcţionale permanent;
  • urmărire a tuturor punctelor critice pe cursurile de râu (în colaborare cu Comitetele Locale pentru Situații de Urgență)
  • monitorizare (împreună cu CLSU) a podurilor și podețelor (cunoscute cu probleme) pentru tranzitarea în bune condiții a viiturilor și înștiințarea CLSU asupra necesității decolmatării rigolelor, podurilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii apelor mari;
  • avertizare telefonică a deținătorilor lacurilor de acumulare cu folosință piscicolă de categoria C si D asupra situației hidrologice, cu interziscerea efectuării de manevre fară acordul reprezentanților ABA Argeș-Vedea;
  • asigurarea materialelor și mijloacelor de apărare împotriva inundațiilor și pregătirea utilajelor pentru intervenții operative la lucrările hidrotehnice din administrare și în caz de necesitate la solicitarea comitetelor pentru situații de urgență.

La această  oră personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Argeș – Vedea acționează pe pârâul Budeasa Mică, în comuna Budeasa, pentru stoparea unei eroziuni a malului. Cu ajutorul unui excavator cu braț lung, se efectuează lucrări de protecție a malului afectat, pe o lungime de aproximativ 100 de metri și pentru protejarea a aproximativ 10 gospodării din apropiere.

Lacurile de acumulare sunt exploatate conform regulamentelor în vigoare, fără a exista probleme. În data de 4 iunie 2019 în principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Argeș este stocat un volum de apă de 696 milioane metri cubi (grad de umplere 93.8 %).

În următoarele ore debitele râurilor din bazinul hidrografic Argeș – Vedea vor fi în creştere din cauza precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării. În continuare sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a  precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

 

Situație precipitații județul Argeș în perioada 02-04 iunie

Denumire Post HidrometricRâuJudețPrecip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total (l/mp)
02-04 iun 2019
Căpățâneni ArgeșAG2,128,630,7
Arefu.ArefuAG2,128,630,7
BrădetVâlsanAG3,22326,2
MălureniVâlsanAG530,235,2
DârmăneștiRâul DoamneiAG11,433,645
CiumeștiRâul DoamneiAG25,24671,2
BălileștiBratiaAG18,127,545,6
PiscaniRâul TârguluiAG1226,138,1
VultureștiArgeșelAG726,233,2
MioveniArgeșelAG1226,138,1
PriboieniCârcinovAG629,735,7
DobreștiCârcinovAG13,729,543,2
RucărRâușorAG2,822,825,6
CiobaniCotmeanaAG48,5856,5
BerevoieștiBratiaAG3,522,826,3
      

 

 

Denumire Stație MeteorologicăJudețPrecip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total PP (l/mp)
02-04 iun 2019
MorăreștiAG12,23648,2
PiteștiAG311950
StolniciAG44,430,875,2
Denumire Post PluvioJudețPrecip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total PP (l/mp)
02-04 iun 2019
CosteștiAG3530,565,5
RociuAG19928
VedeaAG33 33
UngheniAG3914,353,3
Denumire barajJudețPrecip (l/mp)
02 -03 iun 2019 – ora 06.00
Precip (l/mp)
03 -04 iun 2019 – ora 06.00
Total PP (l/mp)
02-04 iun 2019
VâlceleAG7,45865,4
BudeasaAG17,133,750,8
BascovAG19,431,550,9
RâușorAG31114
MărăcineniAG13,522,435,9
PiteștiAG252247
GoleștiAG1330,543,5
PecineaguAG6,230,136,3