ABAAV Argeș – investiții în 2019

DISTRIBUIȚI
abaavarges

Astăzi, la conferinţa de presă organizată la ABAAV Argeş, directorul Bogdan Gorunescu a prezentat obiectivele de investiții propuse pentru anul 2019, în județul Argeș:

 Regularizare râu Cotmeana la Lunca Corbului și pârâu Vârtej, afluent al râului Cotmeana, în localitatea Băbana, județul Argeș

Valoare totală investiție: 2 735 185 lei

Lucrarea a fost demarată în anul 2018

Scopul investiției:  executarea lucrărilor de protecție maluri a râului Vârtej și afluentului Cotmenița

Program de finanțare pentru anul  2019:  500 000 lei (sursa – buget de stat)

 Regularizare pârâu Bascov, amonte de confluența cu râul Argeș, județul Argeș

Localități: comuna Bascov, comuna Cotmeana, comuna Drăganu

Număr de locuitori protejați: 10000

Valoare totală a investiție: 7 044 108

Lucrare demarată în anul 2018

Program de finanțare pentru anul 2019: 5 250 000 lei (sursa – buget de stat)

Capacități: recalibrare albie pe o lungime de 5 Km și apărări de mal pe  o lungime de 1,8 Km

Scopul investiției:  executarea lucrărilor de stopare a eroziunilor malurilor și recalibrarea albiei pârâului Bascov

Data începerii investiției: 2018

 Extindere și reparație, Regularizare Valea Drăghici, județul Argeș

Localitate: Comuna Mihăiești

Număr de locuitori protejați: 1000

Valoare totală investiție: 4 000 000 lei

Lucrare demarată în anul 2018

Program de finanțare 2019: 2 500 000 lei (surse proprii)

Capacități: apărare de mal pe o lungime de 500 mmetri, 6  praguri de fund

Scopul investiției: Înlăturarea  efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2018

Data începerii investiției: 22.10.2018

 Regularizare și consolidare râu Vedița în localitatea Vedea, județul Argeș

Comuna Vedea

Număr de locuitori protejați: 2000

Valoare totală a investiție: 2 168 883 lei

Lucrare demarată în anul 2011

Program de finanțare în anul 2019: 300 000 lei (sursa – buget de stat)

Scopul investiției:  executarea lucrărilor de construcție în albia minoră și majorară a cursului  râului Vedea

 Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș

Localitate: comuna Budeasa

Număr de locuitori protejați: 2000

Valoarea totală a investiție: 3.735.000 lei

În procedură de achiziție publică (Proiect tehnic, Construcție și Montaj).

Program de finanțare în anul 2019: 3.735.000 lei (surse proprii)

Capacități: Amenajare albie pe o lungime de 3,660 Km și protecție  mal  pe o lungime de 1,200 Km

Scopul investiției:  Executarea lucrărilor de stopare a eroziunii malurilor pârâului Budeasa

Data începerii investiției: 2019

 Amenajarea râului Argeș pe sectorul Barajului Golești – baraj Ogrezeni în vederea stabilizării albiei, județul Argeș

Localitațile în care se derulează proiectul: Căteasca și Leordeni

Valoarea totală a investiției: 3.500.000 lei

Program de finanțare 2019: 3.500.000 lei (surse proprii)

Data finalizării investiției: 2019

Capacitățile și lucrările care vor fi construite: 2 praguri de fund și apărare de mal pe o lungime de 100 m

Scopul investiției: stoparea fenomenului de erodare a talvegului râului Argeș în zona podului de pe DJ 703B, între localitatea Cătesca și localitatea Leordeni

Data începerii lucrărilor: 2019

 Punerea în siguranţă a Barajului Goleşti,

Valoarea totală a investiției: 8.492.229 lei

Program de finanțare 2019 : 2.000.000 lei (surse  proprii)

Scopul investiției: lucrări de reabilitare a barajului Golești (repararea betoanelor la suprastructură, refacerea căii pe pod, recondiţionarea parapetului pietonal, repararea trotuarelor, precum şi refacerea rampelor de acces în zonele cu degradări.

Data începerii lucrărilor: 2019