ABAAV Argeş, măsuri de ultimă oră!

9

Fenomenele de iarnă se manifestă și la nivelul rețelei hidrografice din bazinul hidrografic Argeș – Vedea. Astfel,  pe râurile Arefu, Bratia, Argeș, Argeșel, Bughea, Doamnei, Râușor, Dâmbovița, Vâlsan, Cîrcinov, Tîrgului, Teleorman, Cotmeana, Vedea, Sabar, Neajlov, Câinelui, Ciorogârla s-a format gheață la mal, năboi, zai inghețat și ace de gheață. Debitele râurilor din bazinul hidrografic Argeș-Vedea vor fi în ușoară scădere, iar nivelul apei, la staţiile hidrometrice, se va situa sub cotele de atenție. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) vor fi în extindere şi intensificare.

Încă de la începutul sezonului rece la nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au fost luate măsuri pentru monitorizarea strictă a cursurilor de apă și asigurarea, fără întreruperi, a volumelor necesare alimentării populației cu apă, gestionarea în bune condiţii a eventualelor situaţii de urgenţă. Acțiunile au fost intensificate pe durata atenţionărilor meteorologice cu privire la intensificări ale vântului, ninsori semnificative și scăderea temperaturilor.

Specialiștii ABAAV acționează conform programelor de exploatare pe timp friguros pentru întreținerea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea “Apelor Române”. Astfel, sunt monitorizate permanent lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, instalaţiile electrice şi hidraulice la barajele și prizele de alimentare cu apă din administrare şi în special instalaţiile de barbotare (acolo unde este cazul).  Au fost asigurate materiale necesare pentru funcţionarea grupurilor electrogene și utilajele de dezăpezire pentru accesul la barajele, prizele de apă și subunitățile ABAAV.

La această oră, resursele pentru alimentările cu apă în sistem centralizat sunt asigurate în totalitate, rezerva existentă în acumulări fiind de 538 milioane metri cubi.