Administrația Bazinală de Apă Argeș –Vedea a reluat lucrările de investiții pe 2018

DISTRIBUIȚI
control, apele_romane, ministerul_mediului, ABAAV, arges

Pe agenda de lucru a Administrației Bazinale de apă Argeș –Vedea se află o serie de lucrări de investiții care au fost reluate odată cu stabilizarea condițiilor meteorologice. Pe lângă aceste lucrări majore de investiții, ABAAV execută și lucrările prevăzute în Planul Anual de Gospodărire a Apelor. Sunt lucrări vitale pentru rețeaua hidrografică a Argeșului care au ca scop regularizările râurilor și pârâurilor, reparații, consolidări de maluri și lucrări de întreținere.

Potrivit conducerii ABAAV printre principalele lucrări se numără –

– Regularizare pîrîu Bascov în amonte de confluenţa cu rîul Argeş (aprobat prin Ordin de ministru din 2008) – în valoare de 2.750.000 lei, de la Bugetul de stat. Cuprinde proiect tehnic, dar şi execuţie de apărări de mal şi recalibrare, pe zona de confluenţă a rîului Argeş cu pîrîul Bascov (zona Valea Ursului): protecţie de mal pe 800 metri, din gabioane, şi praguri de fund.
– Regularizarea rîului Cotmeana, la Lunca Corbului, şi a pîrîului Vîrtej (afluent Cotmeanei), în Băbana. Consolidare de mal pe 1,5 km şi amenajare albie pe 6,2 km – valoarea, de 3 milioane lei.
– Amenajare a rîului Doamnei, pentru apărarea împotriva inundaţiilor, în Corbi, Domneşti, Pietroşani, Coşeşti şi Dîrmaneşti – valoare 500.000 lei de la Bugetul de stat. Cuprinde, pe 2018, apărarea de mal cu gabioane, pe 150 metri, în satul Jupîneşti, din Coşeşti.
Printre lucrările din Planul de Gospodărire a Apelor se regăsesc:
– Reprofilare râu Targuluiîn Municipiul Câmpulung
– Reprofilare parau Valea Manastirii, în comunaTițești
– Reparație ,,Regularizare parau Slanic la Aninoasa”
– Reprofilare râu Argesel, în comunele Hartiesti,Davidesti, sat Conțești, Boteni,
– Întreținere rau Târgului în com.Leresti,
– Recalibrare rîu Vâlsan, com.Mușătești
– Întreținere regularizare râu Argeș, comuna Oiești
– Întreținere râu Argeșel, comuna Hârtiești, amonte și aval Valea lui Topor,comuna Vulturești, confluența cu pârău Mâzgana-Neguroaia
– Recalibrare ,,Regularizare râu Vâlsan” sectorul Braduleț – Vâlcele, com. Malureni(km 15, km 28)
– Recalibrare pârâu Valea Danului, comuna Valea Danului, sat