Administrația locală Mioveni și-a prezentat bilanțul anului 2017

8

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat miercuri, 27 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș.

Primarul Ion Georgescu a fost însoțit de viceprimarul Aurel Costache, de secretarul oraşului, Ionuţ Badea, de directorul economic, Gheorghiţa Sava şi de şeful biroului Investiţii, Dănuţ Proca.

Iată, în continuare, doar câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:

1 IANUARIE -27 DECEMBRIE 2017

CABINET PRIMAR

Audienţe primar: 608;

Vizitatori site-ul primăriei: 38.070;

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ – GHIŞEU UNIC

Adrese înregistrate (perioada 01 ianuarie – 27 decembrie 2017) – 33.142;

Adrese trimise prin poştă: 10.706;

Înregistrări interne: 284.

SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Dispoziţii pentru anul 2017 (01 ianuarie – 27 decembrie 2017) – 1670;

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni: -180;

Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate: -170;

Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni: – 24;

Şedinţele Ordinare ale Consiliu Local Mioveni : -12 ;

Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: – 6 ;

Şedinţe de Îndată: – 3 ;

Controale Consiliul Local Mioveni: (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş, Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş): -3 ;

Procese pe Rol:( la diferite instanţe, cele mai multe fiind litigii pe fond funciar – revendicări terenuri) – 140;

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2017, s-au înregistrat un număr de 18 solicitări de informaţii de interes public.

 • Nu s-au primit reclamaţii administrative
 • Nu au fost cazuri de plângeri în instanţa de judecată
 • În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2017, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.
 • 254 procese verbale de afişare
 • S-au transmis, în perioada 1-27 ianuarie 2017, peste 1000 de știri şi comunicate.

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. Beneficiari ajutoare încălzire locuinţe:

Gaze : -110;

Lemne: – 11;

Energie electrică: 5 ;

Nr. ajutoare sociale de urgenţă: 9, în valoare de 17.500 lei.

 • FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Beneficiari care au servit 2 mese pe zi: – 71;

Beneficiari care au primit ajutor financiar:- 8, în valoare de 15.000 lei;

Persoane vârstnice asistate la domiciliu: -15 ;

Copii în situaţie de abandon şcolar: -19.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Căsătorii efectuate: -246 ;

Decese înregistrate: – 149.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A

Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: – 7244 ;

Cărţi de identitate provizorii: -335 ;

Schimbări de domiciliu: -1560 ;

Vize de reşedinţă: – 425.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2017, au fost elaborate un număr de 1111 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

-275 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

-646 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

-17 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local,privind domeniul Resurse Umane;

S-au organizat 6 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei

De asemenea, au fost organizate 18 concursuri pentru ocuparea unui număr de 19 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei.

COMPARTIMENT CONTABILITATE

Valoarea B.V.C. pentru anul 2017: – 155.344,31mii lei;

Valoarea Realizată: – 129.175,0 mii lei;

Sume proprii mii lei: – 103.644,0 mii lei;

Valoarea Realizată: – 104.423,0 mii lei;

Sume defalcate din TVA: -26.536,3mii lei;

Valoare realizată: -23.862,4 mii lei;

Valoarea investiţiilor: – 98.164,0 mii lei;

Valoarea Realizată: -39.718,3 mii lei;

Excedent: -37.553,7mii lei

ÎNVĂŢĂMĂNT

Cheltuieli de funcţionare: – 28.907,63 mii lei (realizat 26898,9 mii lei);

Cheltuieli de investiţii: – 1.840,2 mii lei (realizat 1044,9 mii lei);

SĂNĂTATE

Cheltuieli de funcţionare: – 3.353,0 mii lei (realizat 3267,0 mii lei);

Cheltuieli de investiţii: -75.135,0 mii lei (realizat 31322,0 mii lei);

SERVICII PUBLICE

Cheltuieli de funcţionare: – 15.157 mii lei ;

Cheltuieli de investiţii:- – 1.187 mii lei .

COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ŞI ÎNCASARE

Certificate de atestare fiscală: – 3830 ;

Intrări documente: – 15.122 ;

Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: -1316;

Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: – 2228 ;

Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:-2339

Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri,terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia- 507

Suma totală acordată fiind de 115.271 lei

Valoare amenzi contravenţionale neîncasate (în perioada 2009-2017)- 1.646.049lei.

Amenzi datorate de către persoanele declarate insolvabile: 515.478

Amenzi încasate în anul 2017: 1.298.979 lei

Titulari cu scutiri de la plata impozitului la taxa de gunoi: 537( persoane cu handicap), iar suma scutită este de 40.869,76 lei

Contribuabili plata online – 283;

Dosare prestare muncă în folosul comunităţii:

 • 16 dosare deschise pentru amenzi contravenţionale pentru suma de 36.033lei.
 • 33 de persoane au prestat muncă în folosul comunităţii prin Serviciul de Probaţiune, iar 3 persoane prin Ordonanţa Procurorului.

COMPARTIMENT URBANISM

Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate: –526 ;

Autorizaţii de construcţii: – 426;

Certificate de urbanism: – 592;

COMPARTIMENT PROIECTE EUROPENE

În anul 2017 s-a aplicat în parteneriat cu alte orașe din Europa pentru 7 proiecte în cadrul programului ”EUROPA PENTRU CETĂȚENI”, dintre care 3 au fost câștigătoare și anume:

 1. SEARCHING FOR THE INTERCULTURAL CHIMERA (În căutarea idealului intercultural) – implementat în parteneriat cu orașul Valongo din Portugalia, orașul Lezha din Albania și orașul Formingine din Italia;
 2. SOLIDEUROPA – Solidaritatea femeilor în Europa – proiect implementat împreună cu comuna Gazo și Regiunea Padova din Italia, orașul Agyos din Grecia, orașul Varna din Bulgaria și orașul Bacsalmas din Ungaria;
 3. WISE – While Innovating and Strenghening Europe (Inovând și consolidând Europa) care va fi implementat în cursul anilor 2018-2019 împreună cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), aceasta fiind liderul de proiect.

De asemenea, a fost depusă documentația pentru 3 proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a și anume:

1.”Reabilitarea termică a clădirilor: școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”

 1. ”Construire Corp Grădiniţă – Completare subansamblu funcţional”
 2. ”Pod peste Râul Argeșel, cartier Racovita – oraș Mioveni, între DN73D și DC 85”.

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În cadrul Biroului Achiziții Publice, pe parcursul anului 2017 s-au realizat 650 de achiziții privind servicii, produse sau lucrări din catalogul electronic al Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în valoare de 7.577.152,49 lei fără TVA.

De asemenea, s-a demarat procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de lucrări privind finalizarea obiectivului “Sala Sporturilor, Oraș Mioveni”.

COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

În anul 2017 s-au organizat 57 de recepții la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII REALIZATE 2017

 • Puț forat și fântână zona bl. F10, oraș Mioveni
 • Modernizare legătură str. „Dealul Viilor” cu str. „Piscul Ilinii”
 • Modernizare parcare sediu primărie
 • Parcare Stadion „Piscul Ilinii”
 • Trotuare, rigole și IBU str. „Nicolae Titulescu”
 • Modernizare str. „Bugeac”
 • Extindere “Aleea Mihail Sorbul” și canalizare pluvială
 • Modernizare „Aleea Mihail Sorbul”
 • Lărgire pod str. „Nicolae Racoviceanu” și regularizare viroagă – Cart. Racovița
 • Sistem de avertizare și semnalizare la incendiu Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Sf. Maria”
 • Amenajare platforme Cimitir str. Egalității
 • Clădire Multifuncțională – cart. Făget
 • Loc de joacă și parcare în incinta Liceul Tehnologic Mioveni
 • Alimentare cu energie electrică și iluminat public str. „Aleea Poienii”
 • Modernizare str. Cătrăbocului, cart. Făget
 • Alimentare cu energie electrică Cimitir str. Egalității
 • Extindere sistem colectare ape pluviale str. „Mihail Sorbul”
 • Extindere rețea alimentare cu energie electrică str. „General Lăcătușu (Soarelui)”
 • Alimentare cu energie electrică și iluminat public str. „Dinicu Golescu”- DN 73D
 • Extindere alimentare cu apă str. „Radu lui Anghel”
 • Împrejmuire teren sport Clucereasa
 • Împrejmuire clădire multifuncțională Făget
 • Rigolă „str. Mănăstirii”, zona fântână Biserica Penticostală – Bust Constantin Stroe
 • Dotări sală forță – Liceul Tehnologic Mioveni
 • Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere
 • Generator electric (2 buc.) pentru asigurarea continuă a distribuție DE apă în cart. Racovița și str. „Dealul Viilor”
 • Echipament monitorizare linie telefonică Poliția Locală Mioveni.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII PUBLICE ÎN DERULARE

 • Spital Orășenesc S+P+6E
 • Sala Sporturilor
 • Pictură în tehnică mozaic Catedrala Mioveni
 • Alimentare cu energie electrică Spital Orășenesc
 • Extindere rețea gaze naturale str. „Nicolae Racoviceanu”- tronson I
 • Extindere rețea gaze naturale str. „Aleea Mihail Sorbul”
 • Extindere rețea gaze naturale str. Egalității
 • Extindere rețea alimentare cu energie electrică str. Argeșelului
 • Execuție cămin apometru alimentare cu apă Spital Orășenesc
 • RK Sală de sport Şcoala „Liviu Rebreanu”
 • Bazin de stocare și pompare zona A-uri și bl. H5-H9
 • Asfaltare str. Soarelui
 • Extindere rețea de alimentare cu gaze naturale cart. Clucereasa
 • Îmbunătățire parametrii de funcționare rețea alimentare cu apă zona A-uri prin suplimentarea unui tronson pe traseul Omsan- Dealul Viilor cu conducta DN 250mm
 • Modernizare sistem de stocare apă potabilă prin mărirea capacității de înmagazinare și suplimentare a sursei de apă în cart. Racovița
 • Amenajare parcare CT3
 • Deviere traseu canalizare menajeră pentru amplasare spațiu tehnic – Spital Orășenesc
 • Asigurare scurgere ape pluviale și accese UPU Spital Orășenesc
 • Alimentare cu gaze naturale corp nou – Spital Orășenesc
 • Deviere traseu rețele canalizare și conducte termice Spital Orășenesc
 • Lucrări de reparații la grădinița din incinta Şcolii „Marin Sorescu”
 • Reparații rigolă str. Mănăstirii.

PROIECTE DE VIITOR

 • Extindere canalizare menajeră str. Bisericii
 • Consolidare versant str. Uzinei, oraș Mioveni
 • Amenajare corp C – Grup Școlar Mioveni
 • Amenajare loc de joacă bloc – H36
 • Sens giratoriu Poarta1 Automobile Dacia
 • Sistem supraveghere video clădire cămin B Grup Școlar Colibași
 • Sistematizare zona blocuri A21-A22, str. 1 M
 • Parc tematic tineret oraș Mioveni
 • Amenajare adăpost ALA Catedrala Mioveni
 • Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași
 • Relocare microstație de epurare str. Muntenia
 • Extindere rețea de apă pe str. Egalității tronson II
 • Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Egalității tronson II
 • Extindere rețea de apă pe str. Dealul Viilor tronson II
 • Asfaltare prelungire „Mihail Sorbul”
 • Asfaltare str. „Dealul Viilor”tronson II
 • Asfaltare str. Egalității tronson II
 • Asfaltare „Aleea Automobiliștilor”
 • Asfaltare str. „Nencilor”
 • Extindere rețea gaze naturale Clucereasa
 • Extindere rețea canalizare str. Muntenia
 • Modernizare corp vechi Piața Agroalimentară Dacia
 • Extindere rețea gaze naturale str. Condilești
 • Extindere rețea de canalizare menajeră cart. Făget
 • Extindere rețea de canalizare menajeră cart. Colibași
 • Refacere îmbrăcăminte bituminoasă și înlocuire borduri pe străzile „Hanul Roșu”, Stadionului, B-dul Dacia, „Poștei,” Ion Pillat”, „Dogarilor”, „Uzinei’
 • Amenajare parcări ecologice pe străzile Dogarilor, Cătănești, „Ion Pillat”
 • Modernizare și sistematizare zona bl. M3-M1
 • RK sistem iluminat public B-dul Dacia pe tronsonul bl. M5-sens giratoriu Primărie oraș Mioveni
 • RK sistem iluminat instalație nocturnă stadion orășenesc Mioveni
 • Iluminat (Racovița) Bugeac (Pruni)- „Piscul Ilinii”
 • Iluminat public- DN 73D
 • Teren sport cart. Clucereasa
 • Iluminat public (Piroux- Boeru)
 • Str. Maior „Gh. Filipescu”- Colibași
 • „Str. Iacobeștilor”- Studiu+ Proiect
 • Îmbunătățire parametrii de funcționare rețea de canalizare menajeră zona A-uri și cart. Racovița pe traseul Liceul „Iulia Zamfirescu”- B-dul Dacia – Bl. M8
 • Îmbunătățire parametrii de preluare ape uzate str. „Dinicu Golescu”
 • Implementare tehnologie eliminare nămol din Stația de Epurare a orașului Mioveni prin prelucrare compost
 • Trotuar+Rigolă (Multifuncțională pe la intersecția cu str. Pleașa)
 • Stadion (Agrement+recreere) Zona “Pleașa” Colibași
 • Tribună Stadion Făget
 • Dezafectare/ proiectare/ amenajare spații loc de joacă CT4
 • Dotări Clădire Multifuncțională Făget
 • Sistem audio exterior
 • Achiziție teren „Muzeul Automobiliștilor”
 • Amenajare parcare sediu Primărie
 • Împrejmuire și sistematizare Zonă Picnic
 • Parcare zona Pușcărie
 • RK acoperiș Hotel Stadion
 • Instalație sonorizare semafoare pentru nevăzători
 • Alei cimitir str. Egalității
 • Reabilitate pictură Biserica “Sf. Gheorghe”

COMPARTIMENT PATRIMONIU

În anul 2017, s-au realizat extinderi de retele de gaze pe strazile “ Piscul Ilinii”, „Aleea Poienii”, „Dealul Viilor” , „Soarelui”(fosta General Lacatuşu), „Nicolae Racoviceanu”, „7 septembrie” ;

De asemenea, s-a realizat extinderea retelei electrice de alimentare pe străzile Egalităţii, “General Lacatuşu” şi „Dinicu Golescu”.

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Cereri primite: – 2635;

Adeverinţe de rol agricol: – 1988;

Cereri pe probleme de fond funciar: – 145;

Adrese de la alte instituţii: – 233;

Atestate de producător: – 24;

Carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol: – 24;

Situaţii statistice: – 9.

SERVICIUL CORP CONTROL

Adrese provenite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Piteşti: – 30

Adrese provenite de la DSP Argeș : – 72

Adrese provenite de la Inspectoratul de Stat în Construcții: – 6

Adrese provenite de la Garda de Mediu Argeș: – 26

Adrese provenite de la Consiliul Județean Argeș : -10

Adrese provenite de la alte instituţii: – 16

Au fost întocmite un nr. de 265 răspunsuri la adresele cetățenilor

Au fost întocmite un nr. de 160 răspunsuri și adrese către instituții ;

Au fost întocmite un nr. de 278 răspunsuri și adrese către persoane juridice ;

Au fost întocmite un nr. de 114 Note de Constatare ;

Au fost întocmite un nr. de 8 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor ( 6 /legea 50/1990 , în cuantum de 6000 lei, 2 / OG nr.99/2000, în cuantum de 2500 lei și 2 avertismente scrise conform L nr.12/ 1991 și HCL nr.63/2008 )

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2017

– 4 campanii de ecologizare la nivel local, în parteneriat cu şcolile de pe raza oraşului şi cu SC. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Poliția Locală Mioveni, SC. Automobile Dacia Renault SA,

– 3 campanii de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor electrice şi electronice (DEEE), în parteneriat cu A.D.I. Servsal, Asociația Ecopoint şi Asociația Ecopoint și RecoBat

COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

 • În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate un număr de 2240 de consultații;
 • S-au efectuat 514 consultații stomatologice
 • 332 deteme de educație sanitară pentru sănătate au fost susținute de către cadrele medicale școlare
 • S-au asigurat 70 consultații gratuite, persoanelor vârstnice;
 • 1060 femei au beneficiat de analize gratuite Babeș – Papanicolau și Mamografii , în cadrul campaniei „Diagnostic Mobil – Sân și Col Uterin”.

COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

Acorduri de funcţionare : – 487, în valoare de 9740 lei;

Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: – 17, în valoare de 10.200lei;

Anulare autorizaţii de funcţionare: – 6;

vehicule înregistrate: – 20 .

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Dosare sinteză: – 7 ;

Recomandări : – 30.

COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Activitatea de intervenţie

În cursul anului 2017 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

 1. a) Intervenţii la incendii:

– 5 incendii la culturi agricole şi 2 la construcţii

Alte activităţi desfăşurate de SVSU

– monitorizarea râurilor şi podurilor de pe raza localităţii în intervalele cod galben şi portocaliu la inundaţii;

– distribuire apă în zilele de caniculă;

– organizarea şi participarea la acţiunea de ecologizare a malurilor râurilor din localitate şi a zonelor de agrement;

– eliberarea a 21 de permise de lucru cu foc deschis pentru arderea resturilor vegetale şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise;

– verificarea stării tehnice a hidranţilor stradali de două ori pe an;

– coordonarea activităţilor de curăţare, reparare sau chiar de vidanjare de noi şanţuri şi rigole de preluare a apelor pluviale în cartierele oraşului în special în zonele cu pericol de inundaţie la ploi abundente etc

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2017 la nivelul oraşului Mioveni au fost executate următoarele:

– un exerciţiu de Protecţie Civilă cu tema : Accident nuclear pe platforma ICN la reactorul TRIGA în care s-a urmărit în special activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, activitatea formaţiunilor specializate în activitatea de alarmare , cercetare, adăpostire şi evacuare.

La acest exerciţiu au participat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului cu echipe specializate, structuri ale M.Ap.N., D.S.P., ABAAV., I.P.J., Mediu, Jandarmi, Ambulanţa Mioveni, SMURD, Sp. „Sf. Spiridon”, F.C.N., I.C.N., S.V.S.U. Mioveni, SC. VULTURUL,

 1. S.Ed.C. Mioveni. Gr. Şcolar Colibaşi ,Şc. George Topârceanu şi altii.

De asemenea, au fost identificate un număr de 185 de subsoluri de bloc în vederea folosirii ca adăposturi de protecţie civilă.

POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane legitimate – 3274 ;

Persoane avertizate în scris – 398;

Persoane sancţionate contravenţional cu amendă: 234;

Suma totală de amenzi pe anul 2017: 66280 lei;

S-au rezolvat un număr de 147 sesizări scrise, 757 sesizări telefonice şi 598 sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

Sesizări înaintate Poliţiei Române şi Locale: -1725 ;

Cereri de vizionare imagini de către Poliţia Română şi Locală: – 205 ;

Solicitări telefonice: – 126.

Prin intermediul Sistemului Automat de Recunoaştere Numere Înmatriculare a fost înregistrată următoarea statistică a traficului auto:

Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până la data de 27 decembrie 2017 este de 6.446.775.

Numărul total al maşinilor care au ieşit din oraşul Mioveni până la data de 27 decembrie 2017 este de 6.666.154.

INSTITUŢII SUBORDONATE:

 • SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL
 • SPITALUL „SFÂNTUL SPIRIDON”
 • CENTRUL CULTURAL MIOVENI.