Adrian Miuţescu: „Guvernul n-a fost în stare să prezinte proiectul de buget la termen, aşa că cineva a trebuit să ia atitudine!”

9

Având în vedere că PSD, partidul de guvernământ, este incapabil să prezinte un proiect de buget în termen, PNL a luat decizia de a realiza un proiect de buget naţional.
Noi, liberalii, suntem convinşi că acest guvern preocupat mai mult de salvarea infractorilor, decât de salvarea României, nu va lua în seamă acest proiect liberal de buget, fiindcă pe ei nu-i interesează chestiunile serioase. Însă vrem să subliniem că noi ne implicăm! Dacă cei de la putere nu-şi fac treaba, există altundeva oameni capabili!

Preşedintele PNL Argeş, Adrian Miuţescu a declarat: “Partidul Naţional Liberal a prezentat un buget alternativ, înaintea celui prezentat de guvern. Asta se întâmplă prima dată după 1990. Guvernul n-a fost în stare să prezinte proiectul de buget la termen, aşa că cineva a trebuit să ia atitudine. PNL propune ca primele obiective de cofinanţare care trebuie să demareze sunt autostrada Piteşti-Sibiu şi autostrada Transilvania. Acestea ar fi trebuit să fie realizările centenarului, nu gargara lor cu flacăra centenarului plimbată prin judeţ. În plus, noi cerem reducerea numărului de ministere şi al secretarilor de stat. Este un aparat ministerial mult prea stufos, care generează birocraţie şi, deci, îngreunarea demarării proiectelor!”

 BUGET 2019

(alternativa propusă de PNL)

 PRINCIPII:

 • Bugetul general consolidat trebuie să se mențină în limitele disciplinei fiscal-bugetare impuse de Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare: deficit bugetar ESA<3%, reducerea progresivă a deficitului structural și stabilizarea datoriei publice – în vederea realizării obiectivului național al aderării la moneda unică – euro.
 • Soldul primar al bugetului să fie destinat exclusiv realizării de investiții publice în proiectele mari de infrastructură pentru transporturi.
 • Raționalizarea cheltuielilor publice inutile, începând cu restrângerea structurilor birocratice de la nivelul administrației publice centrale: Guvern cu maximum 15 ministere și maximum 45 de secretari de stat; reducerea numărului de agenții guvernamentale; restructurarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii din administrația publică centrală;
 • Măsurile fiscale și bugetare să fie orientate prioritar anti-ciclic și anti-inflaționist.
 • Politica fiscal-bugetară să mute centrul de greutate al creșterii economice din zona exclusivă a consumului, pe investiții publice și private și pe exporturi.

 DOMENIUL FISCAL

MĂSURI:

 • Creșterea ponderii veniturilor bugetului general consolidat la minimum 34,6% din PIB în anul 2019, cu accent pe creșterea veniturilor fiscale, prin diminuarea fraudei fiscale și accelerarea utilizării fondurilor europene nerambursabile;
 • În vederea asigurării unei descentralizări financiare reale a administrației publice locale, se vor aloca 100% din impozitul pe venit și 80% din redevențele miniere către unitățile adminitrativ-teritoriale;
 • Se vor implementa măsuri fiscale stimulative pentru agenții economici care se conformează fiscal voluntar și se vor înăspri măsurile pentru fraudele fiscale;
 • Diminuarea gap-ului de încasări din TVA, prin reorganizarea ANAF, creșterea capacității de personal și informatizarea sistemelor fiscale;
 • Diminuarea vărsămintelor companiilor profitabile de stat la 60% și direcționarea profitului către investiții pentru dezvoltare;
 • Eliminarea prevederilor OG 4/2017, privind suprafiscalizarea contractelor de muncă part-time;
 • Eliminarea accizei suplimentare pentru carburanți și dimensionarea acestora la nivelul din luna iulie 2017;
 • Creșterea sferei de cuprindere a scutirii de impozit a profitului reinvestit și la mijloace de transport noi.
 • Introducerea posibilității de a opta între plata impozitului pe profit și plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor pentru IMM-uri
 • Valorificarea, prin sisteme online de licitație, a bunurilor obținute din comiterea unor infracțiuni.

DOMENIUL BUGETAR

MĂSURI:

 • Alocarea a minimum 7,5% din PIB pentru investiții publice, prioritizate pe domenii: infrastructură de transporturi; infrastructură sanitară și școlară;
 • Respectarea angajamentelor ca stat membru NATO, prin alocarea a 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare;
 • Majorarea, de la 2,9% din PIB, la 5% din PIB, în anul 2019 și la 6% din PIB în anul 2020, a alocărilor pentru sistemul național de educație și cercetare;
 • Utilizarea și decontarea, pentru investiții, a minimum 3% din PIB/anual din fondurile europene nerambursabile, aferente cadrului de programare 2014-2020;
 • Creșterea graduală a transferurilor la Pilonul 2 de pensii, de la 3,75%, la 5% în anul 2019 și 6% în anul 2020;
 • Asigurarea sumelor pentru cofinanțare și acordarea de stimulente bugetare pentru administrațiile publice locale care implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • Implementarea majorărilor de salarii, prevăzute de Legea nr.153/2017, de la 1 ianuarie 2019, potrivit calendarului stabilit.
 • Majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 ianuarie 2019, în scopul creșterii puterii de cumpărare a persoanelor vârstince și pentru atenuarea creșterii prețurilor din ultimul an.
 • Salariul minim brut garantat în plată se va majora în baza a doi indicatori: 100% inflația și 100% sporul de productivitate a muncii din ultimul an.

 Indicatori macroeconomici:

 • Produsul Intern Brut – 1022,5 miliarde lei (CNSP – toamnă 2018)
 • Creșterea economică 5,5% (CNSP – toamnă 2018)
 • Inflație cca. 3%-3,5% (BNR noiembrie 2018)
 • Curs leu/euro – 4,62 lei(CNSP – toamnă 2018)
 • Plafon datorie publică – 40% din PIB
 • Plafonul cheltuielilor de personal – 8,6% din PIB
 • Plafonul soldului bugetului general consolidat -2,1% din PIB
 • Obiectivul bugetar pe termen mediu (sold structural) -1% din PIB

 VENITURI

Bugetul general consolidat 2019

 

VENITURI TOTAL32% din PIB – 327 miliarde lei
VENITURI CURENTE29,6 % din PIB
 Venituri Fiscale17,2% din PIB
 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri

din capital

 

5,2% din PIB

 Impozite si taxe pe proprietate0,8% din PIB
 Impozite si taxe pe bunuri si servicii11% din PIB
 Alte impozite si taxe fiscale0,2% din PIB
Contribuții De asigurări10,3% din PIB
Venituri nefiscale1,9% din PIB
VENITURI DIN CAPITAL0,1% din PIB
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-20202 % din PIB
ALTE VENITURI0,3% din PIB

CHELTUIELI

Bugetul general consolidat 2019

CHELTUIELI TOTAL34,1 % din PIBCca. 348 miliarde lei
CHELTUIELI DE PERSONAL8,6% din PIB(majorările prevăzute de legea salarizării/reforma aparatului administrativ)
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII4 % din PIB 
Dobânzi în sarcina datoriei publice1,3 % din PIB(ca urmare a datoriilor scumpe contractate în anii 2017-2018)
SUBVENȚII0,4% din PIB 
Transferuri15,1 % din PIB100% din impozitul pe venit la UAT-uri (61,7% UAT, 19,8% CJ, 18,5% cont distinct echilibrarea bugetelor locale)
Cheltuieli cu finanțare rambursabilă0,2% din PIB 
Cheltuieli de capital

 

4,5% din PIB