ANI a sesizat DNA în cazul unui şef de serviciu de la CNCIR Argeş

DISTRIBUIȚI
cazane tuica 60 80 100l 1

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat procurorii DNA având în vedere unele acte de corupţie ce ar fi fost comise de către Răzvan Ilie Stoenescu, fost şef serviciu la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, sucursala Piteşti.

”În exercitarea funcţiei de şef Serviciu Verificare Tehnică, Răzvan Ilie Stoenescu a deţinut informaţii care ar fi putut fi folosite pentru încheierea contractelor dintre S.C. Vanlex Inspect Consulting S.R.L. (societate comercială la care tatăl persoanei evaluate a deţinut calitatea de asociat şi funcţia de administrator) şi CNCIR S.A. (autoritatea contractantă în cadrul căreia persoana evaluată deţine o funcţie de conducere)”, informează ANI.

În consecinţă, Agenţia a sesizat DNA în temeiul art.12, lit.b) din Legea nr.78/2000 potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urmãtoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.