Astăzi! Ședința Consiliului Local Pitești! Listă proiecte

42
consiliul local pitesti, primarie, arges

Astăzi de la ora 15.00 va avea loc ședința ordinară pe luna august a Consiliului Local Pitești. Aleșii vor vota următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol de la nivelul municipiului Pitești.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, strada Octavian Goga, nr. 19, județul Argeș.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea ”Pieței acoperite Trivale” din administrarea S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu arhivă Primărie”.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Pitești”.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1006”.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1005”.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții la obiectivul ”Reabilitare B-dul Eroilor (între Strada Exercițiu și Bdul Republicii)”, din municipiul Pitești.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, cu destinație sediu de partid.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea acordării ajutorului de minimis adhoc reprezentat de participarea Municipiului Pitești la majorarea capitalului social al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești prin aport în natură și în numerar de la bugetul Municipiului Pitești.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 105/26.03.2015 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor locuințe de necesitate.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul ”Fondul de acțiune privind energia durabilă”.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de primar referitoare la completarea H.C.L. nr. 405/25.11.2010 privind înființarea Clubului Sportiv ”Fotbal Club Argeș”, cu modificările și completările ulterioare.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru mandatul 2017- 2021.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Acoperire teren sport – Școala Gimnazială Ion Pilat” – din municipiul Pitești.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui raport de evaluare și constituirea unei comisii de negociere.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere a unui spațiu cu destinația de cabinet medical.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, Intrarea Nicolae Apostolescu, județul Argeș.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare termică Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu”.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind colaborarea pe linia furnizării de date cu caracter personal între instituțiile, serviciile publice și societățile comerciale din subordinea consiliului local.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.
 1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter” strada Armand Călinescu nr. 16.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Centrului Cultural al Municipiului Pitești.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești.
 12. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2017.
 13. Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către S.C. Termo Calor Confort S.A. în trim. II al anului 2017.
 14. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Trimestrul al IIlea/Semestrul I 2017.
 15. Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești trim. II 2017.
 16. Raport privind criteriile de salarizare pentru directorul general al Poliției Locale a Municipiului Pitești pentru semestrul I 2017.
 17. Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către Poliția Locală a Municipiului Pitești în TRIM.II și SEM. I al anului 2017.
 18. Raport privind evaluarea unui imobil -construcție în vederea cumpărării.
 19. Raport cu privire la contractele având ca obiect închirierea terenului în suprafață totală de 157,5 mp, situat în str. Griviței, aferent unui număr de 25 de amplasamente, pentru comerț stradal și prestări servicii.
 20. Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 3145/18.07.2017 referitoare la Declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din Fondul IID în semestrul I al anului 2017.
 21. Diverse