Atenție! Campanie de dezinsecție și dezinfecție la Mioveni! 

4
În perioada 24-27 august 2018, la Mioveni,  se vor efectua servicii de dezinsecţie pentru combatere căpușelor  din  spațiile verzi, dar  si dezinfecție pe  platformele  pentru colectarea deșeurilor din Orașul Mioveni.
Activitatea de dezinsecţie si dezinfectie este realizată de firma SC CORAL IMPEX SRL, conform contractului de concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Oraşul Mioveni.
Acţiunea se desfaşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie Cantacuzino.
Produsele folosite se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană de Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Substanţa folosită pentru dezinsecţie este:
– Parainsect CE – cu substanţa activă Lambda Cyhalotrin.
Suplimentar pot fi folosite şi alte substanţe.
Măsuri de prim ajutor în caz de:
– inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
– contact cu pielea: se va spăla din abundenţă imediat şi cu atenţie cu apă şi săpun.
– contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puţin 15 minute.
– înghiţire: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
În toate situaţiile se va consulta medicul.
Pentru ca serviciile de dezinsecţie să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de dezinsecţie şi deratizare va fi prelungită până la o dată ce va fi comunicată ulterior.