ATENȚIE! Ce venituri NU se impozitează în 2018

DISTRIBUIȚI
indemnizatii, guvern, sporuri

De la 1 ianuarie, impozitul pe venituri a scăzut de la 16 la 10%, atât în cazul persoanelor fizice, cât în cazul persoanelor juridice, conform modificărilor aduse Codului Fiscal.

Totuși, în lege, sunt prevăzute mai multe categorii de venituri pentru care contribuabilul nu datorează impozit, ele fiind considerate venituri neimpozabile.

Ultima actualizare a listei veniturilor scutite de la plata impozitului s-a produs la începutul anului trecut, fiind adăugate în această categorie și bursele, premiile și alte drepturi primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic, scrie avocatnet.ro.

 

Iată lista COMPLETĂ a veniturilor neimpozabile:

ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială;

indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă;

indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav;

recompense acordate conform legii din fonduri publice;

veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile;

veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal;

sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri;

despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică;

sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităților naturale;

pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război;

sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;

veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal;

drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, soldații și gradații profesioniști;

drepturile în bani și în natură primite de personalul militar, militarii în termen, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat;

bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic;

sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație;

veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare pentru activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială;

veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României amplasate în străinătate;

veniturile primite de oficialii organismelor și organizațiilor internaționale din activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială;

veniturile primite de cetățeni străini pentru activitatea de consultanță desfășurată în România;

veniturile primite de cetățeni străini pentru activități desfășurate în România, în calitate de corespondenți de presă;

sumele reprezentând diferența de dobândă subvenționată pentru creditele primite;

subvențiile primite pentru achiziționarea de bunuri;

veniturile reprezentând avantaje în bani și/sau în natură primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii și văduvele de război;

premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice;

premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale;

prima de stat acordată pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.