BOMBĂ LA NUCLEARĂ! FCN Piteşti a aruncat 295.000 de lei pe licenţe Microsoft nefolosite

DISTRIBUIȚI
FCN_pitesti, curtea_de_conturi, licente, microsoft

Curtea de Conturi a călcat pragul FCN Piteşti (Fabrica de Combustibil Nuclear) şi s-a umplut de noroi de la uşă. Concret, raportul întocmit pe anul 2014, arată cum instituţia în cauză a aruncat pe fereastră 295.000 de lei, achiziţionând licenţe Microsoft, pe care nu le-a folosit niciodată. Iată ce se arată în raport: „La sucursala FCN Pitești s-au efectuat plăți în sumă de 295 mii lei pentru servicii neprestate, constând în achiziția de licențe Microsoft pentru un număr de 90 de calculatoare în dotare, recepționate fără a fi și implementate pe aceste echipamente, în condițiile existenței unor licențe, versiunile win XP-win 7 și Office 2003-Office 2010, achiziționate în perioada 2009-2012, anterior încheierii contractului.” 

Bani scăzuţi din contabilitate, impozit mai mic la stat

Adică, cei din conducerea FCN Piteşti, din perioada respectivă, au cumpărat ceva ce nu aveau nevoie, din moment ce existau deja licenţele necesare în dotare. După care, aşa cum indică acelaşi raport al controlului, s-au scăzut cu banii din contabilitate pentru a plăti un impozit mai mic la stat: „Entitatea a inclus contravaloarea acestor servicii/active în categoria cheltuieli de exploatare cu caracter deductibil, diminuând astfel impozitul pe profit datorat bugetului de stat cu suma de 47 mii lei, în condițiile în care, potrivit legii, licențele programelor informatice constituie imobilizări necorporale, supuse amortizării pe perioada de folosință și nu reprezintă costuri de operare ale entității”. 

Cum s-a apărat FCN

În urma controlul Curţii de Conturi, conducerea FCN Piteşti a încercat să se apere, atacând, fără succes, raportul.  Prin contestația formulată la decizia Curții de Conturi, FCN a invocat faptul că prin instalarea, rularea și observarea versiunilor superioare Windows Professional și Office Professional pe un număr limitat de calculatoare, sucursala FCN Pitești a uzat de dreptul de folosință în cel mai diligent și economic mod de care se putea da dovadă, de la semnarea contractului până la ultima plată. Contestația formulată de entitate a fost respinsă de comisia de soluționare a contestațiilor, întrucât de la semnarea contractului și până la data finalizării controlului nu s-a implementat nicio aplicație informatică (sistem de operare Windows și pachet Office) pe niciun calculator din cadrul sucursalei FCN Pitești, fapt recunoscut prin nota de relații dată de personalul de specialitate din cadrul FCN Pitești. 

Măsuri de intrare în legalitate

Altfel, pentru remedierea abaterilor de la legalitate și regularitate constatate au fost emise decizii prin care au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate. Adică: stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului entității ca urmare a plăților efectuate pentru servicii de asigurare licențe Microsoft, neprestate, precum și recuperarea lui în condițiile legii; stabilirea, evidențierea și plata către bugetul statului a obligațiilor reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar prin scoaterea contravalorii serviciilor de asigurare licențe Microsoft din categoria cheltuielilor de exploatare cu caracter deductibil, inclusiv a accesoriilor fiscale aferente; stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului entității ca urmare a plăților efectuate pentru servicii neprestate de asigurare licențe Microsoft, precum și recuperarea lui în condițiile legii. 

Contestaţii respinse pe bandă rulantă

 

Împotriva măsurilor dispuse prin decizie, Societatea Națională Nuclearelectrica SA a formulat contestație, respinsă de comisia de soluționare a contestațiilor. Conducerea entității a formulat acțiune în instanță împotriva Încheierii emise de comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României. Sucursala FCN Pitești a formulat contestație, respinsă de comisia de soluționare a contestațiilor.