Ce modificări importante aduce anul 2017 în învăţământ. Profesorii şi elevii, vizaţi!

7

Pentru a descongestiona programul încărcat al cadrelor didactice, tot în primăvară s-a mutat şi examenul de Definitivat, proba scrisă fiind programată pe 20 aprilie. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal. O altă noutate o reprezintă eliminarea obligaţiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Noutatea esenţială este şi sim-plificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialităţii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Iar în decembrie, ministrul Mircea Dumitru a decis ca profesorii care nu reuşesc să promoveze examenul de definitivat după trei încercări succesive vor putea da examenul a patra oară numai după un an de practică pedagogică şi cu achitarea unei taxe. Proba scrisă a Titularizării va fi în 12 iulie. Metodologiile sunt în lucru.
Examene au fost modificate şi pentru elevi. Dacă până acum admiterea la liceu se întindea, cu toate cele trei etape ale sale, până în luna septembrie, din 2017 se va încheia mai repede, respectiv în 21 iulie, pentru că vor fi doar două etape: una computerizată şi alta în care se vor analiza cazurile speciale. Şi ponderea mediei claselor V – VIII în calculul mediei de admitere în învăţământul liceal a cunoscut o modificare, ea reprezentând, din 2017, 20% în loc de 25%. O altă noutate este eliminarea prevederii potrivit căreia nota finală după contestaţii la examenele naţionale se modifică numai în cazul în care, între nota iniţială şi nota de la contestaţii, există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.