Centru nou de încasări al impozitelor și taxelor în Ștefănești!

11
centru impozite stefanesti

Conducerea Primăriei Ștefănești vine în ajutorul locuitorilor și au deschis de curând un nou ghișeu pentru plata impozitelor pe teren și clădiri.  „Pentru a veni în întâmpinarea dvs.pentru plata taxelor si impozitelor aferente anului 2017,am deschis un punct de încasări la Clubul Pensionarilor din oraș. CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE CASĂ ÎN 2017

Noul Cod Fiscal a adus modificări considerabile încă din 2016 în sistemul de impozitare a locuinţelor, astfel că, în prezent, acesta nu se mai calculează în funcţie de calitatea persoanei care deţine imobilul (persoană fizică ori juridică), ci în funcţie de destinaţia clădirii, respectiv rezidenţială (scop de locuinţă), nerezidenţială (folosită în scop economic: sedii de firme sau persoane fizice autorizate, spaţii comerciale, cabinete etc) sau mixtă (locuinţă + sediu social).

CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE TEREN IN 2017

Noul Cod Fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, stabileşte la art. 465 că impozitul pe teren se calculează luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local şi este datorat, pentru întregul an fiscal, de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Potrivit legislaţiei în vigoare, rangul localităţii este stabilit astfel:

rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

rangul III – oraşe;

rangul IV – sate reşedinţă de comună;

rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

Codul fiscal stabileşte şi situaţiile în care anumite categorii de persoane nu datorează impozit pentru terenurile pe care le deţin. Concret, sunt scutiţi de la această plată, printre alţii, VETERANII DE RĂZBOI care deţin în proprietate sau în coproprietate terenuri, dar şi văduvele de război, persoanele care au fost private de libertate sau cele cu HANDICAP grav sau accentuat.

Potrivit Codului Fiscal, impozitele locale sunt datorate, pentru întregul an, de către persoana care avea în proprietate bunul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Astfel, cei ce cumpără pe parcursul anului 2017 locuinţe, terenuri sau mijloace de transport vor plăti impozitele aferente abia din 2018” anunță conducerea Primăriei Ștefănești.