Consilier local din Argeș, găsit în incompatibilitate de ANI

75
agentianationaladeintegritate b

Consilierul local Ștefan Tudor, din cadrul Consiliului Local al comunei Dobrești, a fost găsit de ANI în stare de incompatibilitate. „În exercitarea actualului mandat de consilier local, o societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate îndeplinea funcția de administrator, a încheiat în data de 12 mai 2017 un contract de prestări servicii cu Primăria comunei Dobrești”, arată ANI într-un comunicat de presă.

Astfel, consilierul local a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, care prevede următoarele: „1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here