Coronavirus. Consiliul Local Pitești – ședință extraordinară! LIVE VIDEO

285

Consilierii locali piteșteni s-au reunit într-o ședință extraordinară pentru a adopta mai multe proiecte. Potrivit site-ului oficial al Primăriei Pitești, ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepțiile la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții ”Reabilitare și modernizare cămin școlar – Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, ”Racord termic cămin școlar Colegiul
Economic Maria Teiuleanu”, ”Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu”.
2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a unui imobil-construcție, situat în B-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6).
3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 121/29.03.2018 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.
4. Informare privind măsurile de prevenție a răspândirii COVID-19 și protejarea cetățenilor împotriva infecției cu noul coronavirus SARS-CoV2, stabilite la nivelul municipiului Pitești.
5. Punct de vedere referitor la plângerile prealabile formulate de Financiar Urban S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș privind H.C.L. nr. 40/2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here