Curtea de Conturi a tunat şi a fulgerat în ograda DJTS Argeş

DISTRIBUIȚI
DJST ARGES

Zile la rând a durat controlul Curţii de Conturi la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş. Pe durata verificării  au curs râuri de documente copiate la xerox, iar concluziile raportului a fost pe măsură. Astfel, majoritatea neregulilor descoperite de Curtea de Conturi, conform raportului dat publicităţii săptămâna trecută, vizează activitatea financiar-contabilă şi fiscală a instituţiei conduse de Laurenţiu Achimescu.

Terenurile şi clădirile aflate în administrare-reevaluate

Opinia de audit, având în vedere concluziile rezultate din misiunea de audit financiar, ținând cont și de abaterile constatate în anii precedenți, pentru care s-au dispus măsuri prin decizie, dar care nu au fost duse la îndeplinire, situațiile financiare pe anul 2015 nu oferă o imagine fidelă și reală sub toate aspectele semnificative a activelor, a poziției financiare, precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial, astfel că auditorii publici externi au exprimat o opinie contrară.  Din verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse prin deciziile Curții de Conturi a rezultat că, în cea mai mare parte, ducerea lor la îndeplinire nu este finalizată, acestea aflându-se în diverse stadii de implementare. Procesul de implementare a măsurilor este influențat, printre altele, de desfășurarea greoaie a operațiunilor de inventariere și reevaluare a patrimoniului public și privat al statului, precum și a înregistrării în evidență a rezultatelor acestor operațiuni; derularea anevoioasă a demersurilor MTS în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, în ceea ce privește gestionarea bazei sportive.

Nereguli financiare grave

Curtea de Conturi a constatat nereguli financiare şi la nivelul grilei de salarizare dar şi cheltuieli cu bunurile şi serviciile. S-au mai constatat deficienţe privind urmărirea şi lichidarea drepturilor de creanţă şi a datoriilor şi deasemenea nu au fost respectate principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului. Deasemenea nu s-au evidenţiat în contabilitatea extrabilanţieră terenuri din patrimoniul public aflat în administrare şi nu au fost înregistrate în contabilitate sau au fost înregistrate eronat active în sume de miliarde de lei vechi. Deşi aveau ca măsură să reinventarieze şi să reevalueze toate elementele patrimoniale, aceste lucruri s-au făcut într-un mod greşit şi nu a fost organizată şi condusă corespunzător prevederilor legale evidenţa contabilă a creditelor bugetare, a angajamentelor bugetare şi legale. Şi nu în ultimul rând, nu au fost stabilite, evidenţiate, urmărite şi încasate mai multe venituri proprii. Reprezentanţii Curţii de Conturi au dat măsuri şi termene pentru ducerea la îndeplinire şi remedierea deficienţelor constatate. Andreea Matei