De luni, se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire. Află ce sume sunt acordate anul acesta!

DISTRIBUIȚI

Începând de luni, se va demara acțiunea de primire a cererilor și a decalarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017. Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii , cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile. Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei. În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale. Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat, si care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%. Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încalzirea locuintei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit. Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei. Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit. Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. La începutul sezonului rece noiembrie 2016 — martie 2017 , termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este pâna la 20.11.2016.