Decolmatare pe Valea Băidana în comuna Recea

DISTRIBUIȚI
decolmatare, valea_baidana, recea, arges

decolmatare, valea_baidana, recea, argesPrecipitaţiile abundente înregistrate în ultimii ani și apele colectate din afluenți au dus la  colmatarea albiei naturale a pîrîului Băidana, afluent de stînga al râului Teleorman, a cărei capacitate de transport a fost depăşită. În dreptul localităților Deagu de Sus şi Deagul de Jos, din comuna Recea, amplasate pe Valea Băidana (Valea Săracului), pârâul are o albie naturală îngustă, acoperită de vegetaţie arboricolă şi opturată de diferite deşeuri. Pentru că aceast lucru punea în pericol de inundație gospodăriile şi terenurile limitrofe, Administrația Bazinală de Apă Argeş – Vedea ABA Argeş- Vedea a întocmit un studiu de fezabilitate privind promovarea unei investiţii de ,,Regularizare a rîului Teleorman şi a afluenţilor săi în zona localităţilor Izvoru şi Recea” judeţul Argeş.  Pînă la promovarea investiţiei amintită, Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea  şi  Primăria comunei Recea,  în baza unui protocol de colaborare încheiat la finele anului  2015, au început lucrările de curăţire şi lărgire a albiei minore, pe o lungime de 3 km, cu un volum de peste 30 000 mc terasamente, cu scopul de a mări capacitatea de transport a debitelor de vitură şi de a diminua riscul de producere a inundaţiilor în zonă.  Lucrările sunt executate de personalul Sistemului Hidrotehic Olt,  termenul propus pentru finalizare fiind 31 martie 2016.