Director nou la Evidenţa Populaţiei!

DISTRIBUIȚI

Consilierii judeţeni vor aproba în şedinţa extraordinară de mâine un nou director în fruntea Evidenţei Populaţiei Argeş. După mazilirea lui Viorel Badea din funcţia de director executiv, CJ Argeş a venit, de fapt, cu fostul director interimar, Florin Cotescu.

La data de 12.04.2018 a fost adoptată Hotărărea nr. 112 prin care domnul Badea Viorel Marian a fost destituit din funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, motiv pentru care se impune numirea unui director executiv.

Numirea unui nou director executiv se va realiza în conformitate cu prevederile 92, alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată: „exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi.”

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 92, alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată cu modificările şi completările ulterioare, măsura exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante se dispune către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, în cazul de faţă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Argeş pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante de conducere de director executiv al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.