Eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civilă

29

Serviciul de Stare Civilă precizează cetățenilor ale căror acte de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt deteriorate, distruse sau  pierdute că se pot elibera duplicate ale acestora, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Cererile se completează și se depun la sediul Serviciului de Stare Civilă, situat în Pitești, B-dul I.C Bratianu nr. 39, județul Argeș, zilnic între orele 8.30-12.30, de luni până vineri, și între orele13.00 – 16.30, luni-miercuri,  iar joi 13.00 -18.30.

Cetățenii pot solicita atât certificate care atestă nașterea, căsătoria sau decesul  în Pitești, cât și înregistrate în alte localități, cu condiția ca solicitantul să aibă domiciliul sau reședința în municipiul Pitești, în această situație solicitarea fiind transmisă primăriei care a înregistrat actul de stare civilă .

Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Pentru minorii care nu au acte de identitate (sub 14 ani), precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți. Pentru  soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Cererea  pentru eliberarea certificatelor de stare civilă se completează  de  solicitant care trebuie să aibă un act de identitate – valabil, care poate fi:

  1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România- buletinul / cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie.

2.Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate –  paşaport  sau titlu de călătorie, în termen de valabilitate .

  1. Pentru cetăţenii străini – paşaport/actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Certificatul de stare civilă se poate elibera şi altei persoane împuternicite cu  procură specială.

Procura specială poate fi dată în țară la un notar, iar în străinătate la ambasada /consulatul României din țara respectivă sau la un notar străin urmând a fi apostilată sau supralegalizată, în funcție de țara în care se află solicitantul.