Finalizare lucrări executate în oraşul Ştefăneşti

DISTRIBUIȚI

Societatea Apă Canal 2000 S.A. Piteşti anunţă finalizarea lucrărilor executate în oraşul Ştefăneşti prin Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş“ şi invită cetăţenii să se conecteze la reţelele noi de apă şi de canalizare.
Pentru lucrările executate în cadrul proiectelor cu finanţare externă, procedura de branşare sau racordare se simplifică. Cei interesaţi trebuie să se prezinte la registratura societăţii din Bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A, în vederea completării formularului „Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/ racord la reţeaua de canalizare“, formular care se poate descărca şi de pe pagina de internet a societăţii www.apacanal2000.ro, secţiunea Clienţi/ formulare.
Actele necesare pentru a fi depuse împreună cu cererea sunt:
copie act de proprietate / închiriere / moştenire
copie act de identitate solicitant (soţ / soţie, după caz) sau reprezentant firmă
adeverinţă de la Primărie cu număr stradal (dacă acesta nu este trecut în actul de proprietate).
Totodată, se va plăti o taxă de branşare sau de racordare, taxă care va fi stabilită prin situaţia de plată întocmită pentru fiecare utilizator în parte. Societatea Apă Canal 2000 S.A. Piteşti execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 S.A. este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. S.C. Apă Canal 2000 S.A. nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru lucrările executate după limita de competenţă.