Funcționarii publici se revoltă! „Sistemul de salarizare transformă  instituțiile  publice în instrumente de impunere a intereselor de grup”

4
greva 03073200

Sistemul de salarizare transformă  instituțiile  publice în instrumente de impunere a intereselor de grup.

Astfel, profitând de această lege a salarizării, dar ignorând decizia CCR 794/decembrie 2016, unii președinți de consilii județene și primari au hotărât să acorde sau nu, după bunul plac, majorări de salarii personalului din unitățile subordonate.

Opinia publică trebuie să cunoască faptul că prin acest instrument, salarizarea, un conducător politic poate, și sigur se va întâmpla, să influențeze aplicarea legii, transformând funcționarii publici și instituțiile publice în arme de luptă politică sau de rezolvare a propriilor interese.

Administrația publică locală suferă astăzi de neaplicarea Deciziei CCR 794/2016 prin care se elimina discriminarea pe funcții publice similare.

Administrația publică centrală suferă de nerespectarea prevederilor legii salarizării, nebeneficiind de sporul de 15%, de transformarea funcțiilor, acolo unde este cazul, din funcții teritoriale în funcții de stat (finanțe, muncă, protecția consumatorilor etc).

Tăierea veniturilor salariale cu 20% pentru funcționarii publici de la care se solicită și se așteaptă impunerea disciplinei economico-financiară și colectarea cât mai eficientă a banilor la bugetul de stat – Antifrauda.

Acestea sunt premisele declanșării conflictelor de muncă, a acționării în instanță, acolo unde nu este respectat cadrul legal – Legea și Decizia CCR, precum și a acțiunilor de protest.

Sindicatul Național al Funcționarilor Publici, SNFP, reunește funcționari publici și personal contractual din Administrația publică centrală și locală.