Iată ce a făcut până acum Protecţia Copilului în cazul sclaviei de la Berevoieşti

DISTRIBUIȚI

În data de 13.07.2016, o echipă de specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș, sub coordonarea doamnei Iuliana Matei, director general adjunct protecția copilului și asistență socială, a participat la acțiunea de combatere a traficului de persoane, organizată de către D.I.I.C.O.T – S.T. Pitești și Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, acțiune ce s-a desfăsurat în com. Berevoești, sat Gămăcești, jud. Argeș.  Conform organizării tactice a operațiunii, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a fost implicată în acțiune cu 20 specialiști, grupați în 10 echipe (2 specialiști/echipă), 2 șoferi și 6 autoturisme (din care 2 microbuze). În cadrul acțiunii, specialiștii D.G.A.S.P.C. Argeș au preluat 2 copii victime, cu vârstele de 11 ani și 6 luni  şi, respectiv, 13 ani și 9 luni, pentru care, în data de 13.07.2016, s-a stabilit măsura de plasament în regim de urgență la Centrul de Evaluare și Primire în Regim de Urgență, prin dispoziție a directorului general al D.G.A.S.P.C. Argeș. Până în prezent, cei doi copii au fost supuși examinării medico-legale și unor consultații medicale de specialitate. De asemenea, acestia beneficiază de servicii specializate (cazare, hrană, îngrijire corporală, evaluare și consiliere psihologică, asistență medicală, educație nonformală etc.).   După finalizarea evaluării psiho-sociale detaliate a situatiei copiilor, dosarul acestora va fi înaintat Tribunalului Argeș, cu propunerea de înlocuire a măsurii de plasament în regim de urgență cu măsura de plasament, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, având în vedere că, din informațiile deținute la acest moment, reiese că familia naturală nu este capabilă să se ocupe în mod corespunzător de creșterea, îngrijirea și educarea acestora pentru reabilitarea lor psiho-socială. Totodată, având în vedere dispozitiile art. 68 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu ocazia acțiunii au fost preluați și 19 copii ai căror ocrotitori legali au fost retinuți în cursul acțiunii, în data de 13.07.2016, stabilindu-se pentru aceștia măsura de plasament în regim de urgență într-un centru din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș. În data 15.07.2016, s-a dispus încetarea măsurii de protecție specială pentru cei 19 copii, aceștia fiind integrați în familia extinsă, ca urmare a solicitărilor venite din partea membrilor familiei extinse și a realizării anchetelor sociale, la domiciliile acestora, de către reprezentanții Primăriei com. Berevoești, la solicitarea specialiștilor D.G.A.S.P.C. Argeș. De asemenea, din data de 13.07.2016, cele 12 persoane majore, victime, se află într-o locație secretă, iar la solicitarea D.G.A.S.P.C. Argeș, acestea beneficiază de servicii de specialitate din partea unui ONG (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă corporală, trei mese pe zi și două gustări, asistență medicală primară  și procurarea medicației etc.) Potrivit Ordinului nr. 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane, identificarea victimelor traficului de persoane se poate realiza în mod formal, de către organele judiciare, în urma activităților de cercetare penală, precum și de către furnizorii de servicii sociale, prin anchete sociale, dar și în mod informal, prin analiza indicatorilor care pot oferi indicii referitoare la existenta unui posibil caz de trafic de persoane.

Astfel, dacă victima este identificată de către structurile specializate ale poliţiei – IGPR, prin DCCO, BCCO, SCCO şi IGPF, acestea contactează reprezentantul regional al Agenției Nationale împotriva Traficului de Persoane (ANITP) în vederea evaluării nevoilor de asistenţă ale victimei şi menţinerea contactului cu aceasta. Reprezentantul centrului regional al ANITP:
va realiza evaluarea iniţială a victimei pentru identificarea nevoilor de asistenţă specializată ale victimei şi, cu acordul persoanei, va asigura referirea imediată a acesteia pentru asistenţă în regim de urgenţă. Se va desemna un responsabil de caz care va monitoriza asistenţa acordată victimei şi va menţine legătura cu aceasta în vederea pregătirii victimei pentru toate etapele necesare desfăşurării procesului penal. Numele responsabilului de caz din partea centrului regional al ANITP va fi comunicat partenerilor instituţionali;
va anunţa furnizorul de servicii sociale şi va transmite acestuia, cu acordul persoanei, informaţiile necesare pregătirii intervenţiei de caz;
va asigura victimei suportul necesar pentru prezentarea în vederea audierii acesteia de către organele judiciare.
    Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) are în subordine centre regionale, un asemenea centru funcționând  și în mun. Pitești.
Urmare acţiunii desfăşurate în data de 13 iulie 2016, în localitatea Berevoeşti, jud. Argeş,  de către DIICOT –ST Piteşti şi BCCO Piteşti, la care au participat și specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș, acțiune amplu mediatizată în ultima perioadă de timp, instituţia noastră a reinformat, telefonic și, ulterior, în scris, toate serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, cu privire la obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii şi, respectiv, de a crea structuri comunitare consultative la nivelul fiecărei localităţi (acolo unde nu au fost create), în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. Totodată, serviciilor publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale li s-a reamintit că trebuie să îndeplinească în domeniul protecţiei copilului toate atribuţiile aşa cum sunt descrise în prevederile art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. De asemenea, s-a adresat rugămintea de a dispune, de urgenţă, ca persoanele cu atribuţii în acest domeniu, inclusiv membrii consiliului comunitar consultativ, să procedeze la evaluarea, monitorizarea şi analizarea situaţiei tuturor copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, în vederea identificării situaţiilor de risc la care aceştia sunt ori ar putea fi expuşi. S-a recomandat semnalarea urgentă a cazurilor de copii identificați în situatii de pericol, pentru care se impune intervenția specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș și transmiterea raportului întocmit ca urmare a acțiunii de evaluare, monitorizare şi analizare a situaţiei tuturor copiilor.