În Pitești avem 25,71 mp spațiu verde pe cap de locuitor

23
pitesti, spatii_verzi, primaria_pitesti

Primăria Pitești a realizat o inventariere a spațiilor verzi din oraș, inventariere unde nu au fost însă introduși arborii care vor fi plantați în cadrul proiectului de „Reabilitare infrastructură urbană în Municipiul Pitești”. Drept urmare, în orașul nostru, suprafața totală de spațiu verde este de 399,4485 ha care este repartizată astfel: parcuri și grădini – 43,62 ha; scuaruri – 1,09 ha; zone verzi locuințe condominiu – 105,47 ha; zone verzi specializate – 35,11 ha; baze de agrement și sportive – 8,23 ha; aliniamente infrastructuri – 25,41 ha; păduri de agrement – 162,17 ha; pepiniere și sere – 18,30 ha. Conform repartiției pe cap de locuitor, a rezultat că fiecărui piteștean îi revine o suprafață de 25,71 mp spațiu verde.