Află ce proiecte a finanțat Guvernul pentru Argeș!

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în județul Argeș au primit aprobare de finanțare un număr de 151 de obiective de investiții, ce se ridică la o sumă de 727.939.413,12 lei. Dintre acestea, 9 proiecte sunt ale Consiliul Județean Argeș, respectiv:

·       Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești – 75.962.617,00 lei

·       Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696 – 4.563.432,94 lei

·       Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu – 10.442.549,00 lei

·       Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda – 9.796.700,00 lei

·       Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca – 14.440.072,00 lei

·       Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului – 11.842.320,00 lei

Distribuie prietenilor

·       Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana – 2.850.690,00 lei

·       Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti – 4.226.730,00 lei

·       Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti – 2.599.530,00 lei.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de alimentări cu apă, canalizări, infrastructură rutieră, grădinițe, școli și unități sanitare. 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DIN JUDEȚUL ARGEȘ

 

Nr. Crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiAlocații de la bugetul de stat 2017-2020 (lei)
1Albeştii de ArgeşExtindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii de Argeș541.450,00
2Albeştii de MuscelExtindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș803.111,00
3Albeştii de MuscelExtindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș130.388,00
4Albeştii de MuscelCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș524.503,96
5AlbotaRenovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila,  Albota3.067.623,00
6AlbotaAsfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla, Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc6.187.526,00
7AninoasaPod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna Aninoasa, județul Argeș3.997.822,00
8ArefuÎnființare sistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Moliviș din comuna Arefu județul Argeș7.655.240,00
9BascovÎnființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș2.181.936,57
10BăbanaModernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa3.705.784,00
11BăiculeştiPrima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş20.458.405,00
12BălileştiExtindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș27.316.774,87
13BălileştiConstruire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș2.298.763,00
14Beleţi-NegreştiModernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Negrești în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș98.302,00
15Beleţi-NegreştiModernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Lentea, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș152.799,00
16Beleţi-NegreştiModernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Beleți, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș59.767,00
17BerevoeştiAsfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni, comuna Berevoești, județul Argeș578.712,00
18BerevoeştiÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești, județul Argeș7.139.053,00
19BîrlaExtindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bîrla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mîndra și Malu, comuna Bîrla, județul Argeș10.955.034,28
20BogaţiExtindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș3.987.247,00
21BoteniPodeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni, județul Argeș71.580,00
22BoteniRefacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni, județul Argeș497.280,00
23BoţeştiAsfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş3.007.710,00
24BraduÎnființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș2.181.936,57
25BrăduleţÎnființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț, județul Argeș11.820.377,00
26BudeasaReabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș591.800,00
27Bughea de JosReabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de Jos1.215.353,00
28BuzoeştiModernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș4.873.286,00
29CăldăraruConstrucţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru, judeţul Argeş1.376.731,27
30CălineştiÎmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș1.507.902,00
31CâmpulungReabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800 ) din Municipiul Câmpulung, județul Argeș4.312.010,00
32CâmpulungReabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung județul Argeș12.543.508,00
33CâmpulungModernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș3.945.806,00
34CâmpulungReabilitare pod Șoseaua Națională1.154.950,00
35CăteascaAmenajare gospodărie de apă, sat Siliștea, comuna Căteasca, jud. Argeș1.414.997,51
36CepariSistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș6.274.919,74
37CepariRealizare pod peste Valea Cărpenișului, satul Cărpeniș, cătunul Rotundu, comuna Cepari, județul Argeș484.925,00
38CepariRealizare pod peste Valea Sarboii, cătunul Budani, comuna Cepari, județul Argeș277.984,00
39CepariRealizare pod peste Valea Urluiești, satul Urluiești, cătunul Neagos, comuna Cepari, județul Argeș277.151,00
40CetăţeniExtindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş5.314.244,00
41CicăneştiExtindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș528.449,00
42CicăneştiReabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna Cicănești529.848,00
43CiofrângeniModernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş9.695.429,89
44CiofrângeniGrădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.)1.500.354,00
45CiomăgeştiSistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș2.300.323,00
46CiomăgeştiConsolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com. Ciomăgești, jud. Argeș2.528.355,00
47CiomăgeştiConsolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar, sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș719.627,00
48CocuCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu, comuna Cocu, județul Argeș7.387.134,00
49CorbeniExtindere rețea de canalizare menajeră și modernizare drumuri de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș5.132.951,00
50CoşeştiReabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș8.350.638,00
51CotmeanaAlimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna Cotmeana7.405.719,00
52CucaConstruire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș2.022.624,00
53Curtea de ArgeșGrădiniță cu program prelungit, Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș3.037.449,00
54Curtea de ArgeșÎnființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș2.283.767,52
55DavideştiExtindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna Davidești, județul Argeș465.815,00
56DavideştiExtindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în comuna Davidești, județul Argeș713.210,00
57DavideştiRefacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Davidești, județul Argeș345.396,00
58DîmbovicioaraModernizare drumuri locale în comuna Dîmbovicioara, judeţul Argeş4.602.170,00
59DobreştiPod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna Dobrești, județul Argeș1.861.439,00
60DomneştiLucrări de amenajare canalizare menajeră, rețea apă6.145.820,00
61DrăganuReabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu, județul Argeș1.210.659,00
62GodeniReabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul Argeș2.424.411,00
63HârseştiModernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești, județul Argeș4.659.079,00
64HîrtieştiConsolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din satul Hîrtiești, com. Hîrtiești, jud. Argeș1.735.340,00
65Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșConsolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești75.962.617,00
66Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșModernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+6964.563.432,94
67Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșModernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu10.442.549,00
68Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșModernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda9.796.700,00
69Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșModernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca14.440.072,00
70Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșPod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului11.842.320,00
71Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșPod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana2.850.690,00
72Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșPod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti4.226.730,00
73Judeţul Argeş prin Consiliul Județean ArgeșPod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti2.599.530,00
74LeordeniExtindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele Schitu Scoicești, Glîmbocata Deal și Glîmbocata, comuna Leordeni, județul Argeș4.582.642,29
75LeordeniConstruire grădiniță în satul Cotu Malului, comuna Leordeni, județul Argeș555.044,56
76LereştiExtindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii, strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, județul Argeș1.916.762,42
77Lunca CorbuluiGrădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, județul Argeș1.802.049,00
78MălureniModernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul Argeș1.458.827,00
79MărăcineniÎnființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat Argeșelu, DJ 7401.023.858,39
80MărăcineniReabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș – Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile914.975,02
81MerişaniRealizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș2.935.000,00
82MerişaniRealizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș5.349.155,67
83MiceştiAlimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Argeș799.328,00
84MiceştiConstruire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș1.256.903,00
85MiceştiGrădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș1.650.214,00
86MiceştiÎnființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș2.181.936,57
87MiceştiÎnființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș2.658.703,35
88MiceştiAmenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș135.618,00
89MiceştiPod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul Argeș797.129,00
90MihăeştiCanalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș9.256.928,00
91MioarelePod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran, comuna Mioarele, județul Argeș1.482.802,00
92MioveniConstruire corp B – Grădinița cu Program Normal P+1E+Terasă circulabilă1.859.495,28
93MioveniReabilitarea termică a clădirilor: Școală – clădire principală P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni4.469.644,87
94MioveniConstruire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș93.678.096,00
95MiroşiExtindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din comuna Miroși, județul Argeș5.460.425,00
96MorăreştiExtindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile, comuna Morărești, județul Argeș1.090.097,00
97MoşoaiaDemolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moșoaia, județul Argeș2.380.901,27
98MozăceniExtindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Mozăceni, județul Argeș521.839,00
99MuşăteştiExtindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vîlsănești, Valea Muscelului, Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul Argeș4.320.443,40
100NegraşiConstruire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași610.655,28
101NucşoaraAlimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara4.424.872,00
102OarjaAlimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș7.319.440,00
103OarjaPod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja județul Argeș483.565,00
104PietroşaniAlimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș884.834,00
105PietroşaniInființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani, județul Argeș24.058.236,00
106PiteștiConsolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național Zinca Golescu4.905.932,87
107PiteștiExtindere și reabilitare imobil școala-Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân17.500.492,60
108PiteștiReabilitare termică – Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”1.092.194,76
109PiteștiReabilitare și consolidare Colegiul Național Ion C. Brătianu3.458.272,96
110Poienarii de MuscelCaptare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș492.898,00
111Poienarii de MuscelRest de executat – Amenajare clădire cabinete medicale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș1.007.474,00
112PopeştiModernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești, județul Argeș7.464.976,00
113PriboieniÎmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni, județul Argeș3.030.076,39
114RâcaModernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul Argeș5.012.229,00
115RăteştiAlimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul Argeș1.489.283,00
116ReceaModernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna Recea, județul Argeș4.372.380,00
117RociuCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș11.598.878,68
118RociuConstruire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș2.315.032,00
119RociuPod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu, județul Argeș649.951,00
120RucărAsfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr11.866.435,00
121SălătrucuModernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu județul Argeș4.119.394,00
122Schitu GoleştiRețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș-etapa I8.652.167,00
123SloboziaSuplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă în comuna Slobozia, județul Argeș2.540.848,00
124SloboziaRealizare sistem de canalizare în comuna Slobozia, județul Argeș1.231.000,00
125StâlpeniReabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi” în comuna Stâlpeni, județul Argeș1.844.599,00
126StâlpeniExtindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa, comuna Stâlpeni, județul Argeș1.317.623,00
127StâlpeniExtindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș2.870.138,00
128StâlpeniPrima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești comuna Stâlpeni, județul Argeș – branșamente pentru 350 de case1.064.516,00
129Ştefan cel MareConstruire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș2.026.183,00
130ȘtefăneștiExecuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș Ștefănești, județul Argeș966.734,00
131StoeneştiReabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Argeș9.089.053,84
132StolniciConstruire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș1.596.218,00
133ŞuiciSistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici județul Argeș2.000.961,00
134ŞuiciȘcoală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș (școala primară clasele I-IV)843.832,00
135SuseniReabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș3.087.216,80
136SuseniReabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni,  județul Argeș1.076.194,35
137TeiuModernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+3913.934.124,04
138TigveniExtindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava comuna Tigveni județul Argeș3.645.282,00
139TigveniReabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos, comuna Tigveni județul, Argeș518.715,00
140ŢiţeştiModernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în comuna Țițești, județul Argeș493.799,00
141TopoloveniConstruire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș2.585.883,33
142TopoloveniConstruire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov, pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș2.334.266,70
143UdaSistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş2.895.918,00
144UdaAlimentare cu apă sat Săliștea202.245,00
145UngheniExtindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu Nou comuna Ungheni555.507,00
146UngheniGrădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Argeș1.650.214,00
147Valea DanuluiExtindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul Argeș2.407.251,00
148Valea DanuluiExtindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș2.675.610,00
149VedeaReabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp C1, comuna Vedea, judeţul Argeş3.001.792,00
150VlădeştiSistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş4.918.447,31
151VultureştiModernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș3.921.413,00
Total 727.939.413,12