Intervenții ale ABA Argeș – Vedea pe cursurile de apă

26

Bazinul hidrografic Argeș -Vedea rămâne sub atenționare hidrologică Cod Galben, până în data de 3 august ora 10.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţӑ Lotru – amonte Acumularea Drӑgӑşani (judeţele: Vâlcea, Gorj, Argeș și Olt), Vedea – bazin superior (judeţele: Argeș şi Olt), Argeș – bazin superior (judeţele: Argeș şi Dâmboviţa). În acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

În intervalul 1-2 august, paragul critic de precipitații a fost depășit la 10 stații hidrometrice, cu cantități de apă de peste 30 de litri pe metrul pătrat căzuți în mai puțin de o oră. Cantitatea maximă de precipitații a fost înregistrată la Stația Hidrometrică Mălureni, pe râul Vălsan (42 de litri/mp).

La nivelul Administrației Bazinale Argeș – Vede se mențin măsurile specifice acestei prioade, respectiv  monitorizarea cursurilor de apă și a lucrărilor hidrotehnice, în special acolo unde au fost identificate puncte critice, asigurarea permenenței la sediu și în teren cu personal din cadrul serviciului exploatare și hidrologie, pentru evaluarea situației hidrologice și a urmăririi comportării lucrărilor hidrotehnice, pregătirea Formațiilor de Intervenție Rapidă, pregătirea materialelor de intervenție, comunicarea de informații către comitetele pentru situații de urgență, etc.

Pe toată durata perioadelor cu risc de producere a fenomenelor hidrometeorologice priculoase, Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea a efectuat lucrări cu rol de prevenire a acestora. S-a interevenit în 26 de puncte vulnerabile pe cursurile de apă aflate în administrare. Au fost realizate lucrări de decolmatare și consolidări de mal pe o lungime de aproximativ 135 de km, rezultând extragerea din albii a unei cantități foarte mari de material aluvionar, aproximativ 150 000 metri cubi. Au fost realizate următoarele lucrări:

  • recalibare Valea Păcurarului, comuna Coșești, amonte pod DJ731 – Sat Jupănești, sat Petrești
  • reprofilare pârâu Valea Mănăstirii, comuna Țițești – aval zona Golești
  • reprofilare râu Argeșel, comuna Hârtiești – amonte și aval pod DN 73D
  • decolmatare pârâu Budeasa Mică, comuna Budeasa – Amonte Institutul Pomicol
  • decolmatare pârâu Budisteanca, comuna Leordeni – sat Schitu Stoicești, sat Budișteni
  • reprofilare albie pârâu Valea Vrănești comuna Călinești – sat Vrănești
  • recalibrare Valea Sasului, localitatea Curtea de Arges – amonte pod DN7C
  • decolmatare albie pârâu Gligănel – sat Gliganu de Sus, Șerbănești, comuna Rociu
  • decolmatare albie pârâu Câinelui – sat Strimbeni, comuna Căldăraru
  • consolidare provizorie mal stâng pârâu Valea Copacilor – zona cimitir Costeștii Vechi, sat Zorile, oraș Costești.

Aceste lucrări au fost realizate suplimentar față de cele prevăzute de către Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea în Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2018.