ISU avertizează! Pericole de incendii în Argeș!

DISTRIBUIȚI
Pompieri

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite la gospodăriile cetățenești în ultima perioadă, pentru evitarea unor evenimente nedorite, pompierii reamintesc că este necesar să se respecte un set minim de reguli de prevenire și stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, astfel:

asiguraţi izolarea termică a sistemelor de încălzire faţă de materialele combustibile din apropierea acestora;

– utilizaţi sistemele de încălzire respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte alimentarea cu combustibil;

– asiguraţi cel puţin odată pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece, controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire în vederea înlăturării defecţiunilor şi al asigurării funcţionării la parametrii normali;

– sobele şi alte mijloace de încălzire trebuie supravegheate permanent pe timpul funcţionării;

– nu supraîncălziţi sobele sau alte mijloace de încălzire;

– nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi sau blocaţi în casă cu sobe sau alte mijloace de încălzire aflate în funcţiune;

– verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii;

coşurile de fum trebuie curăţate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

– coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale planşeului sau acoperişul( grinzi, astereală de lem şi alte asemenea )

– se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentare cu combustibili sau supravegheate;

– depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de un metru faţă de sobele metalice şi de 50 de cm la sobele din cărămidă sau teracotă;

– cenuşa rezultată de la mijloacele de încălzire se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;