ITM avertizează. Amenzi de la 300 lei la 2000 lei pentru…

DISTRIBUIȚI

Începând cu data de 01.02.2017, prin H.G. nr. 1/6 ianuarie 2017, cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată este majorat de la 1250 lei lunar la 1450 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,00 de ore în medie pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră. Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.