La Câmpulung se înfiinţează Liceul pentru Educaţie şi Meşteşuguri

10

Consilierii locali din Câmpulung au votat ca în fosta şcoală nr.6, de pe strada Cuza Vodă, nr.30, să se înfiinţeze Liceul pentru Educaţie şi Meşteşuguri, în urma intenţiei transmise în luna decembrie 2016 şi înregistrată la primăria Câmpulung sub numărul 37953 în data de 21.12.2016, de către Fundaţia pentru Educaţie şi Mesteşuguri, în baza căreia solicita un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii sale, după obţinerea avizului de la Ministerul Educaţiei Naţionale privind scoaterea din circuitul şcolar a fostei şcoli.

Obiectivul declarat al Fundaţiei pentru Educaţie si Mesteşuguri, iniţiatoarea Liceului pentru Educaţie şi Meşteşuguri, este înfiinţarea şi coordonarea de instituţii de învăţământ mediu (licee particulare cu orar prelungit sau internat) conform metodei “învăţământului dual”, metodă dezvoltată cu precădere în Austria, unde este apreciată ca fiind una dintre cele mai de succes metode şcolare şi una din principalele opţiuni de pregătire profesională şi educaţională a tinerilor.

Şcoala formează tineri absolvenţi având o bază teoretică solidă, la nivel de Bacalaureat, în meşteşuguri – prelucrarea manuală şi cu utilaje specifice materiilor prime directe: lemn, metal, piatră – punând accent pe dezvoltarea unor personalităţi cu puternice abilităţi creative şi competenţe sociale.

Scopul înfiinţării liceului este educarea teoretică şi practică a unui număr de aproximativ 250 de tineri. Locaţia solicitată va fi modernizată şi extinsă prin investiţii ce se vor realiza în vederea asigurării bazei materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ.