Locuitorii din Bălilești își vor face buletinele la Mioveni

9
Începând cu data de 1 iunie 2018, eliberarea cărtii de identitate și a vizei de flotant a cetățenilor din comuna Bălilești se va realiza de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor(SPCLEP) Mioveni.
Amintim că Primăria comunei Bălilești a solicitat Consiliului Județean Argeș,  schimbarea arondării comunei Bălilești pe linie de evidență a persoanelor, de la Serviciul Public Comunitar Câmpulung la Serviciul Public Comunitar Mioveni,  motivul principal fiind acela că distanța dintre comuna Bălilești și orașul Mioveni este mai mică decât distanța față de municipiul Câmpulung, prin schimbarea arondării creându-se premisele unei deserviri mai prompte a cetățenilor acestei comune.
Prin adresa nr. 5298/26.01.2018 (înregistrată la Primăria Orașului Mioveni cu nr. 4122/05.02.2018), Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, a  solicitat acordul pentru arondarea comunei Bălilești pe linie de evidență a persoanelor la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor ( SPLCEP) Mioveni.
S.P.C.L.E.P. Mioveni  primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din  următoarele comunele arondate:
        Comuna Mărăcineni – având arondate satele Mărăcineni și Argeșelu;
Comuna Coșești – având arondate satele: Jupînești, Leicești, Păcioiu, Coșești, Petrești, Priseaca, Lăpușani;
Comunca Davidești – având arondate satele: Davidești, Conțești, Voroveni;
Comuna Dârmănești – având arondate satele: Dîrmănești, Valea Nandrii, Valea Rizii, Piscani, Negreni;
Comuna Micești – având arondate satele: Micești, Păuleasca, Purcăreni, Brînzari;
Comuna Stâlpeni –  având arondate satele: Stîlpeni, Rădești, Livezeni, Ogrezea, Oprești, Dealu Frumos, Pițigaia;
Comuna Țițești –  având arondate satele: Țițești, Valea Stînii, Bucșenești-Lotași, Valea Mănăstirii, Cișmea;
        Comuna Mihăești – având arondate satele: Mihăești, Drăghici, Valea Bradului, Valea Popii, Furnicoși, Rudeni, Văcarea;
Comuna Hârtiești – având arondate satele: Hîrtiești, Lespezi, Lucieni, Dealu;
       Comuna Vulturești – având arondate satele: Vulturești, Huluba, și Bîrzești.

Comments are closed.