Lucrări importante la Stația de Epurare a orașului Mioveni

32

Datorită preocupării permanente a autorităților locale pentru îmbunătățirea serviciilor în domeniul tratării apei uzate, în vederea asigurării unui mediu înconjurător curat, stația de epurare a orașului Mioveni intră în revizie. Mai exact, lucrarea se referă la revizia capitală a celei de-a II-a linii de epurare din treapta biologică, la decantorul secundar radial, și la stația de pompare a nămolului. Echipamentele submersibile aferente obiectivelor supuse reviziei sunt verificate din punct de vedere mecanic și electric, iar componentele uzate sunt înlocuite.
Lucrările sunt efectuate cu personalul propriu – angajații stației de epurare, și au scopul de a asigura funcționarea optimă a sistemelor de epurare, remedierea disfuncționalităților și aducerea în parametrii de funcționare, pentru alinierea la normele naţionale şi europene privind epurarea apelor uzate şi creşterea calităţii vieţii prin protejarea mediului. Statia de epurare a orașului Mioveni este amplasată pe raza cartierului Colibași, la 300 de metri de drumul Pitești-Câmpulung, în bazinul hidrografic Râul Doamnei, care constituie emisarul.