MĂCEL pe Codul Penal, în Comisia Iordache: adio, confiscare extinsă a averilor pentru politicieni

DISTRIBUIȚI

În Comisia pentru legile justiției se discută modificările la Codul Penal și s-a ajuns la capitolul confiscarea extinsă a averilor. În primul rând, Comisia a eliminat alineatele D și G, ale articolului 112, cele care prevedeau confiscarea extinsă a averilor pentru grup infracțional organizat și spălarea banilor. Practic, prin aceste modificări, politicienii vor avea atât de multe portițe de scăpare, încât confiscarea extinsă a averilor va deveni imposibilă.

Confiscarea extinsa

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) din probele administrate rezultă că bunurile provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

2.1 Decizia instanţei trebuie să se bazeze pe probe certe, dincolo de orice îndoială, din care să rezulte implicarea persoanei condamnate în activităţile infracţionale producătoare de bunuri şi bani.

Ulterior, parlamentarii au adăugat noi prevederi la articolul privid confiscarea extinsă.

La articolul 112, după alineatul (8), se introduc două noi alineate, alin. (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Sunt supuse confiscării în condiţiile prezentului articol şi:

a) bunurile transferate de către persoana condamnată unui membru de familie, dacă acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării sau dacă transmisiunea s-a realizat cu titlu gratuit;

b) bunurile transferate de către persoana condamnată unei persoane juridice asupra căreia deţine controlul;

c) bunurile transferate de persoana condamnată către un terţ dacă din împrejurări concrete rezultă că acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării.

(10) Confiscarea dispusă potrivit prezentului articol nu poate aduce atingere drepturilor terţilor dobânditori cu titlu oneros de bună – credinţă.