Marele jaf din achizițiile publice. 2 miliarde de euro, atribuiți „pe ochi frumoși”

DISTRIBUIȚI
baniiiiiiiii

Neregulile constatate anul trecut la atribuirea de contracte pe bani publici s-au ridicat la suma de 8,9 miliarde lei (aproape 2 miliarde euro), se arată în raportul anual al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Pentru achiziții publice în valoare de 8,9 miliarde lei (aproape 2 miliarde euro), CNSC a admis contestațiile depuse anul trecut. Valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 2,1 miliarde euro (echivalent a 474 milioane euro), iar cea în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la 6,7 miliarde euro (echivalent a 1,5 miliarde euro). Potrivit Consiliului, acest fapt „demonstrează rolul CNSC de filtru eficient pentru prevenirea situaţiilor în care banul public ar fi putut fi cheltuit ineficient ca urmare a utilizării de către diverse autorităţi contractante a unor excepţii ce afectează transparenţa pieţei achiziţiilor publice şi creează potenţial pentru corupţie”, după cum spun oficialii CNSC. Numărului contestaţiilor formulate de operatorii economici în cadrul unor achiziții publice a crescut cu 17% anul trecut, se arată în raportul de activitate al CNSC. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a înregistrat în 2016 un numãr de 3.005 contestaţii formulate de operatorii economici, cu 17% mai multe decât în anul anterior. Din totalul deciziilor emise de Consiliu, în cazul a 803 (34,20%) Consiliul a dispus admiterea contestaţiilor, iar prin 1.545 (65,80%) decizii acesta a dispus respingerea acestora, se arată într-un comunicat al instituției. Din punct de vedere valoric, în 2016 C.N.S.C. a pronunţat decizii în cadrul unor proceduri de atribuire având o valoare totală estimată de 24,9 miliarde lei, echivalentul a 5,5 miliarde euro. De la înfiinţarea sa, în septembrie 2006 şi până la 31 decembrie 2016, la C.N.S.C. au fost înregistrate 56.582 contestaţii.