Mari Universități din România cer demiterea ministrului Șerban Valeca

DISTRIBUIȚI
Valeca

Consorțiul Universitaria, care reunește cele mai bune cinci universități din țară, îi cere premierului Sorin Grindeanu demiterea ministrului Cercetării și Inovării, Șerban Valeca, avertizând că deciziile recente luate de acesta în domeniul cercetării „decuplează cercetarea românească de la contextul internațional”. Într-o scrisoare deschisă adresată vineri premierului Grindeanu,  Consorțiul Universitaria denunță „situația îngrijorătoare care pune în pericol integritatea sistemului național de cercetare”. „Asistăm, în ultimele luni, la un adevărat asalt asupra eforturilor cercetătorilor români de a păstra standardele înalte ale unei cercetări de calitate”, atrage atenția Mircea Dumitru, rectorul Universității din București. Potrivit acestuia, cercetarea științifică se face doar prin colaborare internațională, iar România riscă astfel să fie izolată pe o lungă perioadă de timp.

„Deciziile pe care le-a luat Ministerul Cercetării și Inovării decuplează cercetarea românească de la contextul internațional. Mai mult, șansele tinerilor de a se impune și dezvolta în lumea științifică sunt sever periclitate, iar aceasta va conduce la o irelevanță totală în ceea ce privește finanțarea cercetării  românești. Cred că, pe termen mediu și lung, ceea ce se întâmplă acum poate duce la o subminare a instituțiilor românești de cercetare și, prin aceasta, la subminarea credibilității României și a securității naționale”, susține Mircea Dumitru . Iată o reproducere din  scrisoarea transmisă vineri premierului Sorin Grindeanu de Consorțiul Universitaria:

 „Stimate domnule Prim-Ministru, ”Consorțiul ”Universitaria” reunește cele mai reprezentative instituții de învățământ superior din România: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București. Analizele scientometrice realizate recent evidențiază faptul că universitățile din Consorțiu dețin, însumat, cea mai bogată și performantă activitate de cercetare din România. La doar câteva luni de la instalarea noului cabinet, ne vedem nevoiți să vă semnalăm câteva situații flagrante care pun în pericol integritatea sistemului național de cercetare și pe care vi le prezentăm mai jos. Odată cu instalarea ministrului Cercetării și Inovării, domnul Șerban Valeca, au fost desființate toate consiliile consultative  cu atribuții în cercetare și care, prin noua structură guvernamentală, au fost preluate de Ministerul Cercetării și Inovării. Este important de știut că procesul de constituire a acestor consilii a fost coordonat în 2016 de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și a cuprins etape consolidate prin intermediul unui dialog continuu cu mediul de cercetare din țară și din Diaspora. Astfel, consiliile numite în 2016 au asigurat nu doar reprezentativitatea sistemului de cercetare, în întreg ansamblul său, ci și respectarea unor standarde profesionale și morale ridicate, în corelare cu practicile internaționale. Momentul pe care cercetarea românească îl trăiește acum este unul extrem de îngrijorător nu doar pentru România recentă, ci și pentru cea viitoare, fiind puse sub semnul întrebării mecanisme și principii de bază pentru orice sistem de cercetare solid.  

Consiliile consultative numite de Valeca nu sunt reprezentative

Noile consilii consultative, numite de ministrul Cercetării și Inovării, domnul Șerban Valeca după un așa numit proces de consultare, ridică semne serioase de întrebare cu privire la procedura de selecție și la intențiile reale fată de atribuțiile acestor organisme. Astfel, deși Consorțiul „Universitaria” se remarcă prin cea mai bogată producție stiintifică, adică peste 50% din cercetarea existentă la nivel național, universitățile din Consorțiu sunt reprezentate în mai puțin de 10% din structura nominală a consiliilor. Se poate observa flagrant cum institute de cercetare nereprezentative pentru sistem, sau universități care nu au fost niciodată incluse în clasamentele internaționale, au privilegiul unei prezențe semnificative în cadrul acestor consilii. Mai mult, sunt membri care nu se bucură de o reputație aleasă în rândul colegilor noștri cercetători, unele dintre probleme fiind semnalate și de mass- media.

Având în vedere importanța acestor consilii consultative pentru credibilitatea și consolidarea comunității științifice românești, considerăm că demersul domnului ministru Șerban Valeca este unul care contravine grav acestui deziderat. Mai mult decât atât, acțiunile ministrului Cercetării Inovării riscă să așeze știința românească la periferia sistemului internațional de cercetare. Toate eforturile întreprinse în ultimii ani, care au vizat nu doar creșterea reputației cercetării românești, ci și alocări financiare mai mari, vor fi anulate ireversibil. Astfel, prin Actul adițional  nr. 10/2017 la contractul de finanțare a Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, semnat între Ministerul Cercetării și Inovării și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, sunt eliminați evaluatorii străini din procesele de evaluare a proiectelor de cercetare. Implicarea acestora ca evaluatori va fi o situație de excepție, fiind stipulat în document că prezența lor va fi posibilă ”numai în cazul în care nu există nici un specialist disponibil la nivel național”. Dacă cercetarea românească a reușit să își câștige locul în comunitatea internațională, aceasta se datorează, într-o măsură covârșitoare, evaluatorilor și experților străini care au acceptat să vină cu expertiza lor. Implicarea experților internaționali reprezintă o practică internațională curentă, iar eliminarea acestora va periclita obiectivitatea și seriozitatea procesului de evaluare a proiectelor științifice. Politicile lui Valeca vor arunca cercetarea românească într-un colț.

Stimate domnule Prim-Ministru,

Știința este universală. România are șansa de a fi pe harta globală a cercetării, prin găzduirea uneia dintre cele mai importante infrastructuri de cercetare din lume: ELI NP Nuclear Physics. Numeroși cercetători români se bucură de o reputație remarcabilă în plan internațional după eforturi, de multe ori, individuale, iar sprijinul statului este absolut necesar. Continuarea, într-o manieră similară, a politicilor începute de domnul ministru Șerban Valeca va arunca cercetarea românească într-un dezonorant colț al irelevanței în spațiul internațional. Ținând cont de aceste aspecte semnalate, de gravitatea și de impactul lor asupra unui sistem de cercetare care dorește să rămână demn în comunitatea internațională, vă solicităm corectarea în cel mai scurt timp a derapajelor semnalate mai sus și demiterea ministrului Cercetării și Inovării, domnul Șerban Valeca.

Drept la replică Serban Valeca

Valeca explică schimbările din Cercetare

Referitor la materialele critice apărute în presă, privind modul în care s-a desfășurat reorganizarea Organismelor Consultative ale Ministerului Cercetării și Inovării, facem următoarele precizări:

Criteriile care au stat la baza selectării membrilor fiecărui organism consultativ au fost următoarele:

–        experiența în domeniul managementului entităților CDI (inclusiv unități, subunități, departamente, laboratoare);

–        experiența în evaluarea sau conducerea proiectelor de cercetare la nivel național/UE;

–        experiența în elaborarea de reglementări în domeniul CDI;

–        experiența în elaborarea de lucrări în domeniul CDI;

–        cunoașterea legislației din domeniul CDI;

–        cunoașterea instrumentelor de finanțare a activității CDI în România și UE;

–        asigurarea condiției de repartiție echilibrată: pe subdomenii de CDI, pe competențe în domeniul organismului consultativ pentru care au candidat, pe unități și instituții de CDI, pe zone geografice, pe egalitate de gen.

Înscrierile pentru selecție au fost libere, putându-se înscrie oricine se încadra în condițiile prevăzute în Metodologia de selecție (document care a fost postat pe site-ul MCI), inclusiv foștii membri ai Organismelor Consultative.

Toți candidații au avut avizul consiliului științific, senatului universitar din entitățile de la care provin sau, după caz al prezidiului academiilor.

Președinția Comitetului de selecție a fost asigurată de către președintele Academiei Române, iar din comitet au făcut parte reprezentanți ai Consiliului Național al Rectorilor, ai institutelor de cercetare și, ca observatori, preşedintele Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare și Liderul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România.

Din componența Organismelor Consultative nou-înființate fac parte 9 academicieni (membri ai  Academiei Române sau ai Academiilor de ramură) 36 de profesori universitari, 35 de cercetători știintifici (gradul I, gradul II și gradul III), 3 dr. ingineri și 9 ingineri.

De asemenea, menționăm faptul că ministrul Cercetării și Inovării nu a fost implicat în procesul de selecție și nu a făcut nicio propunere pentru niciunul dintre aceste Organisme Consultative.