Măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populație și agenții economici în oraşul Mioveni

DISTRIBUIȚI

Primăria oraşului Mioveni a început implementarea unui nou plan de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile rezultate de la populaţia oraşului Mioveni, care este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul  deşeurilor.
Scopul acestuia constă în creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectat selectiv, respectiv creşterea gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.
Unul din obiectivele sale îl reprezintă creșterea gradului  de informare şi de conştientizare a unui procent de 80% din numărul total al populație de pe raza orașului(prin campanii de informare privind selectarea deşeurilor, dar şi prin cele de ecologizare şi monitorizare).
 Reamintim că persoanele fizice sunt obligate să selecteze deşeurile prin punerea deşeurilor în recipientul corespunzător, respectiv hârtie – carton în recipientul de culoare albastră, deşeurile de metal şi plastic în recipientul de culoare galbenă şi sticla albă/colorată în recipientul de culoare alb/verde.
Persoanele juridice (agenți economici) de pe raza orașului Mioveni au obligația de a preda operatorului de salubritate deșeurile reciclabile generate din activitatea desfășurată. Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile cu alte tipuri de deșeuri și se sancționează contravențional conform legislației în vigoare
Operatorul de salubritate are obligația de a respecta planul de colectare a deșeurilor reciclabile de la agenții economici stabilit de către  administrația publică locală
Compostarea deșeurilor organice, biodegradabile
În anul 2016 au fost distribuite un număr de 512 de unități de compost la gospodăriile individuale din cartierele orașului Mioveni, iar în  anul 2017 vor fi distribuite 1000 unități de compost.
Selectarea deșeurilor direct de la sursă (gospodării individuale) prin campania „Selectează deșeurile ! Implică- te și tu !” se realizează, astfel:
-Cartier Racovița + cartier Clucereasa + cartier Mioveni – ultima zi de miercuri din fiecare lună;
-Cartier Colibași + cartier Făget – ultima zi de luni din fiecare lună.
Pentru zona cartierului Mioveni, unde cetățenii au posibilitatea depozitării deșeurilor reciclabile în containerele amplasate pe platformele de colectare, graficul  de colectare este:
– De luni până vineri – pentru agenții economici la solicitarea acestora;
– Zilnic (luni – vineri)  pentru  populație (platforme deșeuri).
Grafic de colectare a deșeurilor reciclabile:
Persoane juridice
Zona de Sud  a orașului – o dată pe săptămână ( luni);
Zona de Nord a orașului – o dată pe săptămână (marți);
 Pentru agenții economici din Piața Dacia –  de două ori pe săptămână (marți și vineri).
Persoane fizice
– Cartier Racovița + cartier Clucereasa + cartier Mioveni – ultima zi de miercuri din fiecare lună;
– Cartier Colibași + cartier Făget – ultima zi de luni din fiecare lună.