Ministerul Culturii dă cu flit parlamentarilor PSD! Vila Florica, la un pas de a deveni cârciumă!

DISTRIBUIȚI
vila florica452112

Ministerul Culturii refuză şi de această dată să cumpere Vila Florica. Parlamentarii PSD au încercat să facă un proiect pentru achiziţionarea anamblului din Ştefăneşti, dar secretarul de stat Alexandru Oprean a anunţat în cadrul şedinţei Comisiei de Cultură că ministerul nu vrea să scoată bani din visterie pentru moştenirea lăsată de Brătieni.

Potrivit raportului, Ministerul Culturii nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra Vilei Florica, lăsând astfel orice doritori cu baniu să discute cu proprietarii şi să transforme ulterior ansamblul într+o veritabilă cârciumă.

“Vă transmitem alăturat raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă asupra Proiectului de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu – Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de unde se poate observa foarte clar nesinceritatea de care a dat dovada şi dă Partidul Social Democrat în legătură cu acest subiect.

Din partea Guvernului a participat la lucrările Comisiei, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi dost consilier personal al preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care a precizat faptul că ministerul nu susţine adoptarea proiectului de lege.

“Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege în şedinţele din zilele de 7 şi 28 martie 2017.

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, din totalul de 15 membri. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului a participat la lucrările Comisiei, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care a precizat faptul că ministerul nu susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu–Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

La dezbaterea proiectului de Lege Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 652 din 6 iulie 2016.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu–Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii, în forma adoptată de Senat.”