MIOVENI: ÎNSCRIERI LA PROGRAMELE DE MASTER

9

Facultăţile Energetică şi IMST din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti vor aduce  în Mioveni, pentru al şaptelea an consecutiv, două specializări: Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 de locuri)  şi Concepţie şi Management în Productică (20 de locuri).
Înscrierile se vor organiza în perioada 3 – 12 iulie 2017, iar taxa de înscriere este de 100 de lei
Ce trebuie să conţină dosarul de admitere?
1.Fişă de înscriere tip (obţinută de la comisia de admitere a facultăţii)
2.Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
3.Diploma de bacalaureat, în original
4.Diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original
5.Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
6.Certificat de naştere – copie legalizată
7.Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
8.Adeverinţă medicală tip eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
9.Chitanţa privind plata taxei de înscriere
10.Copie carte de identitate.
La Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (programul de master Concepţie şi Management în Productică) admiterea va consta într-o probă tip interviu, iar la Facultatea de Energetică (programul de master Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă), într-un examen scris. Cele două programe de master sunt  organizate de Universitatea Politehnica din Bucureşti, în colaborare cu Academia Oamenilor de Şţiinţă din România – secţia VI Ştiinţe Tehnice și Academia de Studii Economice şi cu sprijinul Primăriei Mioveni.
Informaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon  0348/455.111 (luni-vineri, în intervalul orar 10.00 – 13.00).