Mioveni: Ședință cu președinții și administratorii asociațiilor de proprietari

5

Preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de proprietari/locatari din Mioveni au fost convocați la o întâlnire cu conducerea primăriei orașului, la care au mai participat conducerea SC S.Ed.C. Mioveni, șeful administrației fiscale a orașului Mioveni, reprezentanții Poliției Naționale și ai Poliției Locale, reprezentanții serviciului taxe și impozite, ai biroului de fond locativ și corp de control din cadrul primăriei.
Subiectele aflate pe ordinea de zi s-au referit la noutățile legislative din domeniu, respectiv Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (care a abrogat Legea 230/2007 și HG nr.1588/2007), Ordinul nr.1058 din 11.02.2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului; precum și depunerea situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv la Compartimentul Sprijin Asociaţii de Proprietari Fond Locativ, întocmită până la data de 01.03.2019 pentru situatia existentă la 31.12.2018.
La nivelul orașului Mioveni există 179 de asociații, din care 138 doar sunt înregistrate la ANAF. Diferența poate proveni de la asociațiile care nu mai au activitate, în urma fenomenului generat de înțelegerea greșită a cetățenilor, care au contractat direct serviciile furnizate de SEDC Mioveni și nu au înțeles că asociațiile de proprietari aduc și alte servicii și beneficii membrilor acoperind un spectru mai larg de interese locative ale proprietarilor.
Conform legii se reintroduce obligativitatea întocmirii Cărților de Imobil, iar administratorii asociațiilor de proprietari vor trebui să colaboreze cu Poliția în acest sens.
reprezentanții SEDC Mioveni au făcut o prezentare a situatiei restanțelor la apă și canal înregistrate de Asociatiile de proprietari/locatari din oraș, până la data de 31.12.2018. Datoriile restante ale asociațiilor la nivelul orașului Mioveni sunt în cuantum de 508 571 lei.
S-a mai discutat desppre problema colectării gunoiului și a locurilor de parcare, precum și despre următoarele investiții la rețeaua de alimentare cu apă a orașului, iar Poliția locală a atras atenția asupra construcțiilor improvizate plasate pe spatiile verzi.
La final, s-a făcut o analiză succintă a principalelor prevederi ale Legii 196/2018, cu invitația ca asociațiile să înceapă demersurile pentru a intra în deplină legalitate.