MIOVENIUL, REPREZENTAT ÎN PORTUGALIA

3

În perioada 16 – 20 octombrie a.c., o echipă formată din 12 angajaţi ai Primăriei oraşului Mioveni, au participat la realizarea activităţilor organizate în oraşul Valongo, Portugalia, în cadrul proiectului  “În căutarea idealului intercultural – acţiune locală pentru probleme globale”, finanţat de către Comisia Europeană prin programul ”Europa pentru Cetățeni”.

Proiectul a fost realizat în cadrul unui parteneriat dintre 4 oraşe europene şi anume:

Oraşul Valongo (Portugalia), oraşul Mioveni (România), oraşul Lezha (Albania) şi oraşul Formigine (Italia). Oraşul Valongo din Portugalia a fost iniţiatorul proiectului şi totodată  gazda  activităţilor.

Tema principală a proiectului  o constituie lupta împotriva discriminării şi a stereotipurilor.

Obiectivul principal al proiectului  este creşterea sensibilităţii interculturale, îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la discriminare şi practicile antidiscriminatorii.

Activitatile au constat în organizarea de workshop-uri, în care discuţiile purtate s-au canalizat pe situaţia imigranţilor, provocările privind integrarea acestora, posibile acţiuni pentru eliminarea stereotipurilor, îmbunătăţirea dialogului intercultural, drepturile omului şi diversitatea culturală. Toate activitatile au fost susţinute pe baza metodelor educaţiei non-formale, punându-se foarte mult accent pe partea practică.

Participanţii au fost conştientizati despre modul în care  lumea din jur este împărţită în funcţie de stereotipuri şi de faptul ca aceasta duce la comportamente discriminatorii. Programul întâlnirii a fost creat astfel încât a oferit şansa de a face schimb de experienţe culturale, de a înţelege diverse acţiuni ale altor ţări, în special cele legate de discriminare, de a studia ce înseamnă să trăieşti într-o Europa multiculturală. Dificultăţile întâmpinate trăind într-o Europă interculturală şi identitatea europeana în timp de criză umanitară, modurile UE de a primi refugiaţi şi dificultăţile pe care acestea le creează au fost de asemenea printre subiectele abordate.

Participanţii celor 4 oraşe din cele 4 ţări europene au stabilit să menţină relaţiile de colaborare şi după finalizarea proiectului prin realizarea unor actiuni viitoare comune, astfel încât sa fie asigurat efectul multiplicator al rezultatelor.