Mircea Drăghici: „Argeșul se dezvoltă în 2019 prin bugetul alocat de Guvern proiectelor din Ministerul Transporturilor”

6

Deputatul Mircea Drăghici a anunțat ce proiecte de anvergură vor debuta în acest an în Argeș. Potrivit proiectului de buget adoptat de Guvern, zeci de drumuri naționale vor fi reabilitate și vor începe lucrările la autostrada Pitești – Sibiu și la drumul expres Pitești – Craiova.

Lista completă:

AUTOSTRAZI/ DRUMURI EXPRES

Autostrada Sibiu – Pitesti

(Judetele Arges, Sibiu, Valcea)
Alocatie bugetara 2019: 110.170,00 mii lei (aferenta sectiunilor 1,4 si 5 – proiectare si executie lucrari)
Amplasament: Judetele Arges, Sibiu, Valcea
Lungime: 123,00 km, din care 57,85 km pe raza judetului Arges
Finantare: POIM 2014-2020
Valoarea totala estimata: 11.599.878.999,48 lei fara TVA
Lotizarea obiectivului: Secțiunea 1, Sibiu – Boita (Jud.Sibiu) – 13,17 km
Sectiunea 2, Boita – Cornetu (Jud.Sibiu, Valcea) – 30,35 km
Sectiunea 3, Cornetu – Tigveni (Jud.Valcea, Arges) – 37,40 km
Secțiunea 4, Tigveni – Curtea de Arges (Jud.Arges) – 9,86 km
Secțiunea 5, Curtea de Arges – Pitesti (Jud.Arges) – 30,35 km

Sectiunea 3 Cornetu-Tigveni

km 44+500 – km 81+900
Lungime: 37,40 km – Sectiunea 3
Sursa de finanţare: POIM 2014-2020
Stadiul actual: Pregatire documentatie lansare proceduri pentru realizare studii geotehnice suplimentare – Lansare procedura: februarie 2019

Sectiunea 4 Tigveni-Curtea de Arges

km 81+900 – km 91+758
Lungime: 9,86 km
Sursa de finanţare: POIM 2014-2020
Stadiu actual: Documentatia de licitatie pentru atribuirea contractului de proiectare si executie este finalizata, fiind transmisa la ANAP spre validare.
Termen estimat lansare procedura de licitatie: februarie 2019.

Sectiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești

Lungime: 30,35 km – Sectiunea 5
Sursa de finanţare: POIM 2014-2020
Stadiul actual: Licitatie proiectare si executie lucrari in derulare. Anunt de participare nr. 176985 publicat in SEAP in data de 11.07.2017.
Termen depunere oferte – 26.10.2017.
In data de 28.12.2018 a fost obtinut Acordul de Mediu pentru Autostrada Sibiu-Pitesti.
Procedurile se afla in faza de evaluare a ofertelor, cu termen estimat de semnare a contractelor de proiectare si executie – trim I 2019.

Drum Expres Pitesti – Craiova

(Judetele Arges, Olt, Dolj)
Alocatie bugetara 2019: 151.175,00 mii lei
Amplasament: Judetele Arges, Olt, Dolj
Lungime: 121,19 km, din care 31,81 km pe raza judetului Arges (tronsonul 4)
Finantare: POIM 2014-2020
Valoarea estimata executie: 3.770.640.000,00 lei fara TVA
(din care investitie alocata pentru jud. Arges: 992.208.182,19 lei)

Tronson 4, km 89+300 – km 121+115

Lungime: 31,81 km
Amplasament: Judetul Arges
Sursa de finanţare: POIM 2014-2020
Valoare estimata executie: 909.669.122,00 lei fara TVA
Termen finalizare: 2022
Stadiul actual: Reluarea procedurilor de licitatie se va face ulterior anularii procedurii initiate in anul 2017, cu termen estimat de transmitere a documentatiei consolidate la ANAP in trim. I 2019.

DRUMURI NATIONALE/TRANSREGIO

Modernizare DN 73, Pitesti-Campulung-Brasov

km 13+800 – km 42+850;km 54+050 – km 128+250
(Judetele Arges, Brasov)
Alocatie bugetara 2019: 50.000,00 mii lei
Amplasament: Judetele Arges, Brasov
Lungime: 103,25 km, din care 67,00 km pe raza jud. Arges
Finantare: POST 2007-2013/POIM 2014-2020
Proiectant: Iptana S.A.
Consultant: Asocierea VIA CARPATIA CONSULT SRL-S. STATHOPOULOS – K. FARROS DOMI SA (pana la data de 19.04.2018)
DRDP Bucuresti – DRDP Brasov (de la data de 20.04.2018)
Constructor: Asocierea AZVI SA – STRACO GROUP SRL (in insolventa) – TRACTEBEL ENGINEERING SA Bucuresti
Data semnarii contractului: 05.07.2011
Data de incepere a lucrarilor: 19.05.2014
Termen finalizare: Estimat Decembrie 2020
Valoarea executie: 275.864.055,6 lei fara TVA
Stadiul actual: Stadiu fizic: 44,82%

Modernizare DN 67B, Scoarta – Pitesti

(Judetele Gorj, Valcea, Olt, Arges)
Alocatie bugetara 2019
(credite de angajament): 4.160,00 mii lei
Amplasament: Judetele Gorj, Valcea, Olt, Arges
Lungime: 188,20 km, din care 29,48 km pe raza jud. Arges
Finantare: Bugetul de Stat
Stadiul actual: Procedura de licitatie pentru elaborarea unei expertize tehnice in derulare, termenul de depunere a ofertelor fiind data de 28.01.2019.

Drum Transregio Transfagarasan Reabilitare/ Modernizare DN 7C, Oesti – Balea Lac

km 44+000 – km 117+000
(Judetele Arges, Sibiu)
Alocatie bugetara 2018: 1.039 mii lei
Amplasament: Judetele Arges, Sibiu
Lungime: 73,00 km
Finantare: POIM 2014-2020
Valoarea estimata proiectare: 143.780.000,00 lei fara TVA
Stadiul actual: Pregatire documentatie pentru demararea procedurii de atribuire Realizarea Expertizei Tehnice, pentru Reabilitarea / Modernizarea DN 7C km 44+000 – km 117+000 – estimat lansare procedura: februarie 2019.

Drum de legatura A1 – DN 7 (Titu) (DJ 711A)

(Judetele Dambovita, Arges)
Alocare bugetara 2019: 361 mii lei
Lungime: 14 km
Amplasament: Dambovita, Arges
Finantare: POIM 2014-2020 – faza proiectare si faza executie
Stadiul actual: SF 2009 aprobat prin HG nr. 502/28.04.2009.
Contract proiectare faza revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic si Detalii de executie in curs de semnare – februarie 2019.