Nume noi pentru mai multe străzi din Mioveni

12

Deoarece în ultimii ani orașul Mioveni a cunoscut o expansiune deosebită în domeniul imobiliar, în special în zonele din preajma cartierelor Mioveni, Colibași și Racovița, conform legislației și normelor actuale, Consiliul Local a pus în aplicare două Hotărâri care privesc nomenclatorul stradal al oraşului Mioveni, denumirea/redenumirea unor străzi şi actualizarea adreselor poştale.

În acest sens, mai multe străzi din cartierele Mioveni, Colibași și Racovița, în special cele adiacente arterelor principale, şi-au schimbat denumirea, iar în zonele de pe raza administrativă a orașului, acolo unde s-au făcut extinderi de rețea și nu exista o actualizare din punct de vedere topografic și administrativ, au apărut noi artere.

Iată adresele schimbate:

În Mioveni:

La blocurile C1, C2 şi căminul social se va schimba denumirea străzii în Aleea Tineretului

La blocurile de la Grupul Şcolar se va schimba denumirea străzii în strada Profesor Dumitru Mîndruţă

La Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini (Grupul Şcolar) se va schimba denumirea străzii în strada Profesor Dumitru Mîndruţă

Pe străzile:

– 7 Septembrie 1485 se vor renumerota imobilele de la strasa 1 Decembrie până la Poarta 8

– Bugeac – se va redenumi în strada Dogarilor artera din spatele blocurilor A22-A18

– se va redenumi în strada Salcâmilor artera de la familia Nole Vasile până la familia Ţintea Ion

– se va redenumi în strada Duculeştilor artera de la strada Petre Zugravu până la strada Logofăt Stanciu Mihoveanu (de la familia Voicu până la familia Ilinca Gheorghe)

– se va redenumi în strada Bugeac 2 artera de la strada Bugeac până la strada Dealul Viilor 2 (familia Gheorghe Gheorghe până la familia Gheonea)

– Dealul Viilor – se vor renumerota imobilele dinspre b-dul Dacia până la familia Chiţu

– Egalităţii – se va redenumi în strada Preot C-tin Gh. Frânculescu artera din jurul cimitirului

– I.C. Brătianu – se vor renumerota 2 imobile

– Liviu Rebreanu – se vor renumerota cele 2 case

– Muntenia – se va redenumi în strada Profesor Ion Cojocaru artera autogării Vulturul până la familia Ţîmpu Mihai – microstaţia de epurare

– restul imobilelor se vor renumerota şi vor rămâne pe strada Muntenia

– Părăşti – se va redenumi în strada Colonel Popescu Anton artera de la strada Părăşti – familia Mincă Gh. până la familia Manea Vasile

– se va redenumi în strada Decembrie 89 artera de la U.M. Pompieri până la familia Corobea şi până la intersecţia cu strada I.C. Brătianu

– se va redenumi în strada Primăverii artera de la CKD – familia Gavrilă Vasile spre spălătoria auto Amigo, până în spatele Şcolii „George Topârceanu”

– se va redenumi în strada Inginer Vasile Costescu artera din spatele CKD – zona FMB până la familia Breazu Florin

– imobilele de pe artera Şcolii „George Topârceanu” (de la pensiunea Modern până la intersecţia cu strada I.C. Brătianu) se vor renumerota şi vor rămâne pe strada Părăşti

– Soldat Costescu Alexandru – se vor renumerota imobilele.

În Racoviţa – pe străzile:

– N. Racoviceanu – se va redenumi în strada Ograda artera din spatele Casei de Cultură (zona „Hoaga”)

– imobilele din zona Haulotte vor schimba denumirea străzii în Calea Boteni

– Piscul Ilinii – se vor renumerota imobilele de la bulevardul Dacia până la familia Traşcu Cornel şi vor rămâne pe strada Piscul Ilinii

– se va denumi Aleea Poienii artera de la bulevardul Dacia – troiţă spre stadion, până la strada Dealul Viilor

– arterele din jurul stadionului se vor redenumi în strada Poiana Ciubotarului

– General Lăcătuşu – se va redenumi în strada Soarelui artera de la familia Mara Ilie până la familiaMatei Gheorghe, iar restul imobilelor rămân cu numerele actuale

– drumul de la bulevardul Dacia, zona benzinăria de la podul Getica se va denumi strada Râului.

În Colibaşi – pe străzile:

– 24 Ianuarie – se vor renumerota imobilele de pe artera de la familia Pantilie Aurel până la familia Busuioc Niculina

– Colibaşi – se va redenumi în strada Pârâului artera spre familia Mihailov

– se va redenumi în strada Preot Constantin Lupaşcu artera din zona „Periş”

– bulevardul Dacia – se va redenumi în strada La Cabană artera de la familia Vasile-Stoica până la familia Podeanu

– Dinicu Golescu – se va redenumi în strada Stejarului artera paralelă cu calea ferată de la staţia de epurare până la strada Valea Neagră

– se vor renumerota imobilele de pe artera de la staţia de gaze SRM până la familia Barbu Vasile-Dragoş şi vor rămâne pe strada Dinicu Golescu

– Iordache Golescu – imobilele de pe partea dreaptă a străzii Pleaşa de la nr. 22 până la nr. 25 vor avea adresa pe strada Pleaşa

– Pleaşa – va cuprinde imobilele de pe artera de la intersecţia cu strada Colibaşi până la pod (se vor schimba adresele şi se vor renumerota)

– artera de la strada Pleaşa până la familia Pufu Maria se va redenumi în strada Neagoe Basarab

– Valea Neagră – se va redenumi în strada Valea Neagră 2 artera de la fam. Olteanu Iulian spre căminele de la Grupul Şcolar până la familia Mihăilă Maria

– se va redenumi în strada Fagilor artera spre familia Vlăsceanu Alexandru.

În Făgetu şi Clucereasa nu se schimbă adresele. Persoanele interesate îşi pot schimba cărţile de identitate la noua adresă. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Urbanism din Primăria oraşului Mioveni.

Lista completă a tuturor modificărilor o puteți accesa la adresa https://emioveni.ro/primaria-mioveni/stiri-comunicate/51-denumire-redenumire-strazi.