O nouă tranșă de bani pentru spitalele din Argeș

În ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş, din data de 14 aprilie, desfășurată online, s-a alocat o nouă tranșă de bani pentru spitalele, din județ.

Distribuie prietenilor

În urma adreselor și solicitărilor transmise de unitățile sanitare către CJ Argeș, s-a aprobat alocarea sumei totale de 1579.42 mii lei, distribuită astfel:
▪️ Spitalul Județean de Urgență Pitești – 1450.00 mii lei, din care:
• 1000.00 mii lei pentru realizarea infrastructurii (Laborator de Biologie Moleculară) necesară punerii în funcțiune și exploatării aparatului Real-Time PCR utilizat pentru determinarea infectării cu COVID-19, cât și pentru achiziția de bunuri și servicii necesare pregătirii spitalului pentru limitarea răspândirii epidemiei cu COVID-19.
• 450.00 mii lei pentru cofinanțarea aparaturii medicale (“Sistem Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19”), respectiv suplimentarea sumei de 55 mii lei alocată prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 103/31.03.2020, întrucât ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziție derulată pentru valoarea aprobată inițial în suma de 550 mii lei nu au fost admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și inacceptabil din punct de vedere financiar.
▪️ Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului – 100.00 mii lei pentru achiziționarea de materiale sanitare și de protecție în vederea preîntâmpinării infectării personalului medical cu COVID-19. De asemenea, Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 25,42 mii lei reprezentând sponsorizări și suplimentarea veniturilor din concesiuni și închirieri cu suma de 3 mii lei în vederea achiziției de materiale sanitare împotriva infectării cu COVID-19.
▪️ Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici” Ștefănești a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de o mie de lei reprezentând sponsorizare pentru achiziția de măști și echipamente de protecție împotriva infectării cu COVID 19.