O unitate militară din Câmpulung a devenit Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel”

764

În conformitate cu concepţia modernizării învăţământului militar şi a formării profesionale continue în structurile din coordonarea Statului Major al Apărării, începând cu data de 1 septembrie 2019, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” se transformă în Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel” şi se subordonează Şcolii de Aplicaţie Instruire Interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul”.

Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel”, continuatoarea tradiţiilor de învăţământ militar în armă, este singura instituţie din sistemul militar, care asigură formarea, specializarea şi dezvoltarea profesională în armă a personalului militar în activitate şi în rezervă, în arma apărare CBRN şi în domeniul protecţiei mediului, capabilă să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregăteşte, managementul îndeplinirii misiunilor specifice în timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pe teritoriul naţional sau în cadrul structurilor multinaţionale.

La data de 7 mai 1931 prin ordinul Marelui Stat Major/Secţia 1 Organizare nr.4033 s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor, moment important în dezvoltarea structurilor de chimie militară din Armata României, care avea ca misiune de bază modernizarea învăţământului de formare, perfecţionare şi specializare a cadrelor active şi de rezervă din arma Apărare NBC. Centrul de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor a luat naştere în garnizoana Bucureşti, cazarma MALMAISON (Calea Plevnei), prin fuzionarea şcolii „de gaze”, companiei de apărare contra gazelor, companiei „depozite” şi şcolii de rezervă, subofiţeri sanitari şi droghişti (farmacişti).

În perioada interbelică Centrul de Instrucţie A.C.G. a avut, aproape invariabil, ca structuri de bază: şcoala A.C.G.(de gaze), o companie „depozite” pentru materiale A.C.G. şi un batalion A.C.G. În cadrul şcolii A.C.G. funcţionau cursuri de „informaţiune” pentru comandanţii de regimente şi divizii, cursuri de „formaţiune” pentru ofiţerii şi subofiţerii cu gazele de la corpurile de trupă, cursuri pentru ofiţerii sanitari cu gazele şi şcoala de ofiţeri chimici de rezervă.

Batalionul A.C.G., înfiinţat prin Legea Cadrelor din 1932, era alcătuit dintr-un pluton „specialităţi”, 3 companii A.C.G., o companie asigurare pregătire de luptă, un pluton „de însoţire”şi o companie „depozite”.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, batalionul A.C.G. al centrului de instrucţie s-a reorganizat, reprofilându-se pe îndeplinirea unor misiuni de specialitate posibile în campaniile din Est. Astfel, în organica sa intrau subunităţi de aruncătoare de flăcări, de fumizare, precum şi subunităţi de deziperitare (decontaminare chimică).

Între anii 1935-1940, şcoala de aplicaţie pentru arma chimică din cadrul Centrului de Instrucţie A.C.G. a organizat cursuri de formare pentru absolvenţii Institutului Chimic Militar, în vederea încadrării funcţiilor de conducere din structurile de bază ale armei.

La 22 ianuarie 1945, Centrul de Instrucţie A.C.G. a fost desfiinţat împreună cu celelalte structuri principale ale armei, ca urmare a dispoziţiilor Comisiei Aliate de Control.

Prin ordinul nr.45784 al Marelui Stat Major, Secţia a IV-a, din 03.06.1949, a fost înfiinţat în garnizoana Făgăraş, Centrul de Instrucţie al Apărării Antichimice, subordonat Direcţiei Apărării Antichimice. Acesta avea în subordine Şcoala de Ofiţeri pentru Apărare Antichimică, Batalionul 42 Chimic şi o companie de asigurare a pregătirii pentru luptă.

După desfiinţarea la 13 august 1953 a Centrului de Instrucţie al Apărării Antichimice şi transformarea acestuia în Poligon de Studii şi Experienţe al Trupelor Chimice, componenta de învăţământ a fost mutată temporar la Sibiu, în cadrul Şcolii Militare Tehnice de Artilerie şi Chimie.

În anul 1956 este înfiinţată la Câmpulung Muscel, Şcoala de Ofiţeri Chimici, unde funcţionează până în anul 1960.

Din anul 1961, până în anul 1968, formarea ofiţerilor de apărare NBC s-a realizat în cadrul Şcolii Superioare de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” devenită, de la 01.11.1968, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”. Din anul 1990 aceasta s-a denumit Institutul Militar de Infanterie şi Chimie, apoi din 1995, Academia Forţelor Terestre.

În aceeaşi perioadă, tot la Sibiu, a funcţionat şi Şcoala de Subofiţeri şi Maiştri Militari „Gheorghe Lazăr”, care a format numeroase promoţii de cadre în domeniul armei Apărare NBC.

La 01.07.1969, prin ordinul ministrului Forţelor Armate, transmis de Marele Stat Major cu nr.CL00620 din 05.05.1969 şi de Comandamentul Trupelor Chimice cu nr.HH002120 din 20.06.1969, s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice, cu dislocarea în garnizoana Câmpulung Muscel, care în anul 1991 şi-a schimbat denumirea în Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Chimie Militară.

Această structură a avut ca misiuni de bază: perfecţionarea şi specializarea pregătirii cadrelor active din armă – ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, formarea cadrelor de specialitate de rezervă (ofiţeri, subofiţeri); organizarea examenelor de grad; pregătirea prin convocări a cadrelor de rezervă concentrate; conducerea pregătirii de specialitate a subofiţerilor de profil din întreaga armată în poligonul armei; elaborarea de studii de specialitate şi experimentarea unor categorii de echipamente şi materiale de apărare NBC.

La data de 1 iunie 1997 Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Chimie Militară s-a transformat în Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militară.

Începând cu 15.01.2000, şcoala a luat denumirea de Şcoala de Aplicaţie Interforţe pentru Apărare NBC, ulterior, din august 2002, devenită Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC. Comandantul şcolii este şi inspector pentru apărare NBC.

Prin dispoziţia Statului Major General nr.B.5/S/1185 din 14.06.2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC se transformă în Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC şi se resubordonează Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia GRIGORESCU”, începând cu data de 01.08.2005.

Prin dispoziţia Statului Major General nr.G.2/S/1306 din 31.07.2008, Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC se transformă în Baza de Instruire pentru Apărare CBRN şi se resubordonează Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”, începând cu data de 01.09.2008.

Prin dispoziţia Statului Major General nr. G/S/1506 din 25.07.2019, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” se transformă în Centrul de perfecţionare Apărare C.B.R.N. şi se resubordonează Şcolii de Instruire Interarme a Forţelor Terestre, începând cu data de 01.09.2019.

 Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” a asigurat pregătirea şi a participat cu efective în operaţii militare multinaţionale, cum ar fi „Iraki Freedom” şi „Enduring Freedom”, a participat cu reprezentanţi şi observatori militari în misiuni de menţinere a păcii sub egida ONU, în Angola, Somalia, Bosnia-Herţegovina, Etiopia-Eritreea, Congo, Coasta de Fildeş, Georgia, Kosovo şi Nepal, sau în comandamente NATO, fapt ce a demonstrat pregătirea, profesionalismul şi deschiderea spre îndeplinirea unor astfel de misiuni a personalului.

Baza de Instruire a contribuit la ridicarea prestigiului armatei României prin desfăşurarea de activităţi bilaterale, schimburi de experienţă şi instruire în comun cu peste 25 de ţări de pe întreg mapamondul, prin prezentarea de exerciţii complexe în cadrul reuniunilor specialiştilor CBRN din ţările membre NATO sau seminarilor organizate în cadrul Grupului de neproliferare precum şi prin desfăşurarea a opt tabere româno-germane de îngrijire a mormintelor de război germane din zona oraşului Câmpulung.

În cadrul Bazei de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” s-au desfăşurat cursuri la care au participat şi cursanţi din alte ţări (Arabia Saudită, Azerbaidjan, Republica Moldova), acestea regăsindu-se permanent în oferta de cursuri a instituţiei.

Preocupările permanente ale personalului didactic din cadrul Bazei de Instruire vizează în principal identificarea tuturor cerinţelor esenţiale de instruire şi educare pentru cursanţi, acesta trebuind să fie permanent la curent cu noile transformări şi concepţii ale misiunilor specifice structurilor beneficiare. Instructorii din cadrul Bazei de Instruire au realizat schimburi de opinii cu instructori şi cursanţi din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare şi Colegiul de război aflaţi în vizită de documentare, pe probleme referitoare la noile concepţii de realizare a sprijinului CBRN şi protecţiei Forţei pe timpul operaţiilor. Baza de Instruire este singura instituţie care asigură elaborarea actelor normative, a manualelor şi instrucţiunilor pe linie de armă pentru întreg personalul din Armata României, participă la elaborarea Documentelor cu Nevoile Misiunii şi Documentelor cu Cerinţele Operaţionale pentru echipamentele de specialitate, realizând integrarea şi interoperabilitatea conceptuală a apărării CBRN în spaţiul euro-atlantic.

De asemenea, personalul didactic este preocupat permanent de identificarea programelor de studii care fac obiectul autorizării/acreditării, vizându-se acele programe de studii ce au ca obiective realizarea unor competenţe echivalente cu o calificare din Clasificarea Ocupaţiilor din România/COR pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, realizarea competenţelor echivalente cu o ocupaţie din Clasificarea ocupaţiilor din România, sau cel puţin o competenţă din Lista de competenţe comune mai multor ocupaţii.

În baza planurilor de cooperare încheiate între Statul Major al Forţelor Terestre şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv Inspectoratul General al Jandarmerie Române, începând cu anul de învăţământ 2015 – 2019, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” asigură pregătirea în domeniul apărării CBRN şi pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel” este o instituţie de învăţământ militar, care asigură instruirea de specialitate în arma Apărare CBRN şi în domeniul protecţiei mediului pentru toate categoriile de forţe ale Armatei României, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, departamentelor, agenţiilor şi altor ministere la solicitarea acestora, în conformitate cu actualele riscuri şi ameninţări CBRN.