OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI

12

Elevii care explorează, în această perioadă, alternativele educaţionale în vederea alegerii liceului care se potriveşte profilului lor vocaţional sunt aşteptaţi la Mioveni.
Viitorii absolvenţi de gimnaziu îşi pot forma o idee mai clară cu privire la opţiunile pe care le au în privinţa alegerii liceului care li se potriveşte, citind despre oferta educaţională a Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni.
Cu o istorie de 48 de ani în domeniul educației, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni este o insituție cu tradiție în pregătirea viitorilor specialiști în industria constructoare de mașini. Unitatea asigura servicii de educaţie şi formare profesională pe filiera tehnologică – profil tehnic, pe filiera vocațională – profil sportiv și învățământ profesional. De-a lungul existenţei acestei instituţii de învăţământ, la capacitatea şi competenţele corpului profesoral de a obţine şi menţine la standarde ridicate performanţele elevilor, s-au adăugat investiţiile în baza materială, susținute în totalitate de Primăria și Consiliul Local Mioveni, astfel unitatea școlară se constituie într-un complex şcolar modern.
Pentru anul școlar 2017-2018, oferta educațională cu care se prezintă Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni cuprinde:
• Învățământ de zi – durată de școlarizare 4 ani
Specializări: mecanică, electrică, electronica-automatizări
• Școlală profesioală – durată de școlarizare 3 ani
Specializări: mecanici auto, sculeri matrițeri și sudori
• Cursuri liceale serale (FR – 2 ani) cu specializarea Tehnician Mecanic pentru Întreţinere şi Reparaţii
Absolvenții de gimnaziu interesați să învețe foarte bine o meserie, sunt așteptați la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, unde pot beneficia suplimentar de experiența și sprijinul specialiștilor operatorilor economici, la care se face practica (există 12 parteneriate cu operatori economici imortanţi din judeţ).
Specializările oferite urmăresc nevoile concrete ale elevilor, ale pieței muncii și dau posibilitatea absolvenților să-și găsească foarte ușor un loc de muncă bine plătit.
Înscrierile se fac în zilele de 12 şi 13 iunie 2017, la secretariatul liceului.
Relaţii suplimentare la telefon: 0248 263 340.