Patroni argeşeni, amendaţi pentru neacordarea salariilor

10

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 38 de controale. Astfel, la 7 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 32 de persoane.
În urma acestor controale au fost  aplicate 6 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 90.000 lei. La un angajator au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare.  In acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor art.264 alin 4 din Codul Muncii, republicat. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.
Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe : tăierea și rindeluirea lemnului; alimentație publică, transport; construcţii, protecție și pază.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 21 de controale. Au fost aplicate  un numar de 8 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 38.000 lei.                                                                                                                                                     Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.
Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :exploatare forestieră, alimentație publică; construcţii,  lucrări instalații electrice.
Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris  la numărul  de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.