Piedică de la CCR în calea procurorilor: Concubinii pot refuza audierea în dosare penale

DISTRIBUIȚI
verdict, instanta, condamnare, pitesti, accident

Curtea Constituţională ia încă o decizie care îngreunează activitatea procurorilor. Plenul CCR admis, cu majoritate de voturi excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.117 alin.(1) lit.a) și b) din Codul de procedură penală.

Articolul declarat neconstituţional se referă la persoanele care au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor în dosarele penale. În actuala lege, li se acordă acest drept soţilor, ascendenţilor şi descendenţilor în linie directă, precum şi fraţilorşi surorilor suspectului sau inculpatului, precum şi persoanelor care au avut calitatea de soţ al suspectului sau al inculpatului.

Articolul din Codul de Procedură Penală a fost declarat neconstituţional pentru că exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi. Astfel, judecătorii CCR au stabilit că şi actualii şi foştii concubini trebuie să beneficieze de acest drept.

„În motivarea deciziei sale, Curtea a constatat că, deși legislația procesual penală română se numără printre cele care au creat un privilegiu de refuz al audierii pentru anumite categorii de persoane, legiuitorul român nu a reglementat acest drept într-o manieră clară, accesibilă şi previzibilă, întrucât categoriile de beneficiari nu sunt clar delimitate, fiind încălcate dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituție.

Totodată, Curtea a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.117 alin.(1) lit.a) și b) din Codul de procedură penală, care exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, în cazul în care convieţuiesc ori nu mai conviețuiesc cu suspectul sau inculpatul (concubinii/foștii concubini ai suspectului sau inculpatului), este neconstituțională, întrucât aduce atingere dispozițiilor art.16 alin.(1) privind egalitatea cetățenilor în fața legii raportat la art.26 alin.(1) referitor la viața familială, din Legea fundamentală. Curtea a reținut că temeiul pentru reglementarea dreptului de refuz al audierii se află în sfera de protecție a relațiilor de familie, iar noţiunea de „viaţă de familie” nu este restrânsă doar la familiile bazate pe căsătorie şi poate include alte relaţii de facto. Așa încât, câtă vreme principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite, Curtea a constatat că nu există niciun motiv obiectiv și rezonabil pentru care concubinii/foștii concubini ai suspectului sau inculpatului să fie excluși de la dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martori în procesul penal”, se arată într-un comunicat al CCR.