prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Polițiștii argeșeni – anunț important pentru elevi și părinți!

Activitatea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș cu atribuții în domeniul siguranței școlare, este orientată către îndeplinirea obiectivelor principale privind creșterea siguranței în școli ce reprezintă unul din obiectivele prevăzute de Strategia Națională de Apărare a Țării și un obiectiv strategic al Guvernului României, participând la consolidarea unui climat de siguranță în mediul școlar, bazat pe protejarea și informarea corectă, atât pentru a contribui la educarea tinerelor generații, cât și pentru a răspunde așteptărilor legitime la populației ca școala să reprezinte un mediu prin excelență dedicat studiului și educației, protejat de violență sau alte forme de criminalitate. 

Crearea unui mediu școlar sigur îmbunătățește calitatea relațiilor și a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educațional, contribuind, în mod esențial, la calitatea acestuia. Gradul de siguranță nu se rezumă la incidența unor fapte comise cu violență, ci vizează impactul mai multor factori, cu determinări psihologice, sociale, culturale și economice.

        Școala nu este o entitate izolată, ci este o parte integrantă a comunității, asociată dinamicii sociale, iar problemele cu care se confruntă ca instituție și mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.

În anul școlar 2022-2023 au fost desfășurate, de către polițiști, 1035 de activități informativ-preventive în timpul orelor de curs, care au vizat aspecte privind prevenirea absenteismului școlar, fenomenului de bullying / cyber bullying, consumului de droguri, traficului de persoane, infracțiunilor comise cu violență, infracțiunilor contra patrimoniului, respectarea regimului circulației rutiere și respectarea legislației referitoare la răspunderea penală a minorilor. Activitățile desfășurate au avut drept beneficiari 14.468  de cadre didactice și elevi.

De asemenea, în urma activităților desfășurate, au fost identificați 183 de elevi aflați în situații de risc (delincvență juvenilă și victimizarea minorilor, precum și absenteism școlar) pentru care s-au făcut recomandări de includere în programe de consiliere la nivelul unităților de învățământ și au fost consiliați și s-au transmis informări către instituțile cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

La nivelul Biroului Siguranță Școlară, s-a derulat campania ADOLESCENT CU ACTE-N REGULĂ”, ce a vizat creșterea gradului de informare în rândul minorilor care obțin primul act de identitate, după împlinirea vârstei de 14 ani. Pentru atingerea obiectivelor campaniei, a fost realizat un flyer ce conține noțiuni de bază privind răspunderea contravențională și penală a minorului, precum și descrierea unor fapte antisociale cu incidență în mediul școlar.

Totodată, în anul școlar 2022-2023, s-a implementat proiectul „Muncă.Ambiție.Izbândă – Fii și tu în primii zece!” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Direcție Județeană pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și Centrul Medical Județean Argeș, ce au avut drept scop reducerea abandonului școlar și scăderea ratei de victimizare a copiilor proveniți din sistemul de protecție socială predispuși la săvârșirea faptelor de natură penală și contravențională.

În luna septembrie 2022, în cadrul mai multor unități de învățământ, a fost implementat proiectul ROADPOL SAFETY DAYS privind „Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”, având ca beneficiari peste 300 elevi și cadre didactice.

Tot în luna septembrie 2022, a fost elaborat proiectul „Ia atitudine, spune Stop violenței!” în parteneriat cu Centrul de Resurse și Asistență Educațională Argeș și Casa Corpului Didactic  Argeș, ce a avut drept scop reducerea violenței fizice și psihologice – bullying. Pe parcursul anului școlar 2022-2023, au fost desfășurate 21 de întâlniri, ce au avut ca scop instruirea membrilor grupului de acțiune antibullying, cu privire la modul de intervenție în cazurile de violență fizică și psihologică, precum și cu privire la legislația ce reglementează intervenția în cazurile de violență înregistrate în unitățile de învățământ. În cadrul întâlnirilor, au fost instruite 260 de cadre didactice.

Campania “LAW IS COOL!” s-a desfășurat prin activități informativ-preventiv, în care au fost prezentate teme privind legislația referitoare la răspunderea penală a minorilor, prevenirea faptelor comise cu violență și prevenirea fenomenului de bullying/ cyberbullying, aspecte privind prevenirea consumului și traficului de droguri, precum și faptele ce constituie contravenții în incinta și în zona adiacenta unităților de învățământ, la care au participat aproximativ 12.000 de beneficiari elevi, cadre didactice și părinți.

Pentru anul școlar 2023-2024, activitățile desfășurate de polițistii argeșeni, pentru asigurarea măsurilor de protecție din mediul școlar sunt organizate în baza Planul Național Cadru de Acțiune, document programatic ce conține măsuri concrete, atât în responsabilitatea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, cât și a celorlalți parteneri instituționali.

Ca atare, în luna august a.c., polițiștii argeșeni au efectuat activități de verificare, atât în incinta unităților de învățământ, cât și în zona adiacentă acestora, pe linia verificării modului de asigurare a protecției fizice în unitățile de învățământ și pe linie de siguranță rutieră. În urma verificărilor, a rezultat faptul că 420 de unități de învățământ dispun de sisteme de securitate, iar acolo unde au fost constatate deficiențe au fost stabilite termene de remediere.

Verificările pe linie de siguranță rutieră au vizat verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare rutieră, în zona staţiilor mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii şi a trecerilor pentru pietoni, aflate în apropierea unităţilor de învăţământ. Principalele deficiențe constatate au fost: vizibilitatea redusă a marcajelor rutiere, dar și obturarea indicatoarelor de vegetația netoaletată. În aceste cazuri, au fost informați administratorii drumurilor publice în vederea remedierii deficiențelor constatate, până la începerea anului școlar.

De asemenea, au fost organizate  acţiuni de verificare a autovehiculelor destinate efectuării transportului şcolar, a valabilității documentelor acestor autovehicule și ale conducătorilor auto. Cu aceasta ocazie, au fost verificate 152 de autovehicule de transport școlar și au fost instruiți tot atâția conducători auto.

De asemenea, în contextul debutului anului școlar, 370 de polițisti de ordine publică, rutieră, proximitate, siguranță școlară și prevenire au  acționat, pentru fluidizarea traficului rutier în zonele adiacente unităților de învățământ și pentru asigurarea unui climat de siguranță publică, dar au asigurat și o prezență activă, în cadrul festivităților de deschidere a anului școlar.

La nivelul județului Argeș, a fost elaborat Planul Teritorial Cadru de Acțiune, sub coordonarea Prefectului Județului Argeș, document programatic ce subsumează activitățile desfășurate pentru îndeplinirea obiectivului de consolidare a climatului de siguranță în mediul școlar.

Acesta cuprinde mecanisme de cooperare interinstituțională, astfel încât direcțiile de acțiune se stabilesc în colaborare și sunt adaptate specificului fiecărei unități de învățământ, în funcție de intervenție, atât din perspectivă preventivă, cât și de combatere a faptelor antisociale ce intră în competența poliției.

Ca element de noutate, planul prevede constituirea unui grup de acțiune, la nivelul fiecărei unități de învățământ, din care fac parte reprezentanții unității de învățământ, ai poliției, asociației de părinți, asociației de elevi (la nivel liceal) și ai altor autorități.

Acest grup are scopul de a facilita comunicarea interinstituțională și stabilește direcțiile de acțiune, atât pentru menținerea unui climat pozitiv, cât și pentru creșterea măsurilor de siguranță. Colaborare eficientă între autorităţile locale va contribui la cunoaşterea timpurie a situaţiilor vulnerabile din mediul școlar.

Pentru anul școlar 2023-2024, sunt stabilite direcții de acțiune, rezultate în urma analizelor efectuate pe parcursul anului școlar anterior, dar și ținând cont de solicitările pe care unitățile de învățământ le vor adresa instituției noastre.

Activitățile preventive vor avea ca temă principală de dezbatere violența, având în vedere că aceasta are ponderea cea mai mare a faptelor sesizate, în anul școlar anterior, în unitățile de învățământ. Acestea au fost săvârșite, preponderent în școlile gimnaziale din mediul urban (aproximativ 70%).

De asemenea, în funcție de nivelul de studiu și de capacitatea de înțelegere a elevilor, se vor aborda teme privind prevenirea consumului și traficului de substanțe psihoactive și prevenirea consumului de alcool și tutun în rândul minorilor. Totodată, acțiunile polițiștilor vizează și verificarea agenților economici din zona adiacentă unităților de învățământ și instruirea acestora cu privire la respectarea prevederilor Legii 61/1991, privind normele de conviețuire socială și Legii 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În anul școlar 2023-2024, va fi continuată Campania de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar

În cadrul Campaniei “LAW IS COOL!”, vor fi desfășurate activități informative-preventive în care vor fi prezentate teme privind legislația referitoare la răspunderea penală a minorilor, prevenirea faptelor comise cu violență și prevenirea fenomenului de bullying/ cyberbullying, aspecte privind prevenirea consumului și traficului de droguri, criminalitate informatică, trafic de persoane;

Toate activitățile desfășurate în mediul școlar se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arges, cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, Agrnția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane  și cu mass – media, în vederea promovării de bune practici

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs